Zondag Avond deel 3

Bestelnummer: 138419
Samenvatting

Martin Weststrate
Meditatief orgelspel over de psalmen
Evangelisch Lutherse Kerk – Den Haag

1. Psalm 35
Twist met mijn twisters, hemelheer/Laat vromen, juichend t’ allen tijd’
2. Psalm 80
Neem Isrels Herder, neem ter oren/Behoud ons, Heer’ der legermachten
3. Psalm 68
Maar ‘t vrome volk, in U verheugd/Geloofd zij God met diepst ontzag!
4. Psalm 27
God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
5. Psalm 22
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
6. Psalm 48
De Heer’ is groot; elk zing’ Zijn lof/Want deze God is onze God
7. Psalm 103
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden/Maar ‘s Heeren gunst zal over die Hem vrezen
8. Psalm 73
Ja waarlijk, God is Isrel goed/Wien heb ik nevens U omhoog?
9. Psalm 69
O God, verlos en red mij uit den nood
10. Psalm 97
Gods vriend’lijk aangezicht
11. Psalm 23
De God des heils wil mij ten Herder wezen
12. Psalm 93
De Heer’ regeert; de hoogste Majesteit/Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan
13. Psalm 47
Zingt des Hoogsten eer’
14. Psalm 89
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht
15. Psalm 105
Looft, looft, verheugd den Heer’ der Heren/Vraagt naar den Heer’ en Zijne sterkte
16. Psalm 33
Maar d’ altoos wijze raad des Heeren/Laat ons alom Zijn lof ontvouwen
17. Psalm 116
God heb ik lief, want die getrouwe Heer’/Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan
18. Psalm 21
O Heer’, de Koning is verheugd
19. Psalm 136
Looft den Heer’, want Hij is goed/Geeft den God des hemels eer
20. Gebed des Heeren
Ja, Amen, trouwe Vader, ja
€ 14,95

  • Boven de €35,- gratis verzending
  • Ook af te halen in de winkel
  • Binnen 3 werkdagen in huis
  • GROOT assortiment boeken