Silfhout, W.

( 11 )
Pagina van 1
 • Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek Silfhout, W. € 34,90
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 34,90

  Herziene editie naar aanleiding van besluiten van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in 2019. 

  De kerk van Christus is ee...

  Meer informatie
 • Knecht
  Knecht Silfhout, W. € 14,95
  Knecht
  Knecht
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 14,95
  Jesaja 53 is niet alleen een van de belangrijkste profetieën over het lijden en sterven van Christus. Het is ook een heel belangrijk hoofdstuk ge...
  Meer informatie
 • Drie grote joodse feesten
  Drie grote joodse feesten Silfhout, W. € 14,95
  Drie grote joodse feesten
  Drie grote joodse feesten
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 14,95
  Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel van Pesach, Shavoeot, als van Soekot. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de grote feest...
  Meer informatie
 • Jeruzalem is wel gebouwd
  Jeruzalem is wel gebouwd Silfhout, W. € 14,95
  Jeruzalem is wel gebouwd
  Jeruzalem is wel gebouwd
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 14,95
  Jeruzalem is de stad Gods. Het is de stad waar de Heere Zijn bijzondere zorg over toont. In het boek van de Psalmen wordt de schoonheid van de stad ve...
  Meer informatie
 • Beschouwelijk
  Beschouwelijk Silfhout, W. € 9,95
  Beschouwelijk
  Beschouwelijk
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 9,95
  In onze jachtige tijd is er vaak geen gelegenheid om over bepaalde aspecten van het leven eens rustig na te denken. Daarom is er in deze uitgave voor ...
  Meer informatie
 • De Joodse wereld
  Joodse wereld Silfhout, W. € 19,95
  De Joodse wereld
  De Joodse wereld
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 19,95
  In reformatorische kring is er tegenwoordig veel belangstelling voor het Joods volk. Dat is ook te begrijpen als we ervan uitgaan dat er in de Bijb...
  Meer informatie
 • Woorden van wijsheid voor
  Woorden van wijsheid Silfhout, W. € 9,95
  Woorden van wijsheid voor
  Woorden van wijsheid voor
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 9,95

  Het vervullen van een ambt in de kerk is tegelijk gave en opdracht. Dat vraagt in de eerste plaats om licht en leiding door de Heilige Geest. Maar ...

  Meer informatie
 • Woorden van wijsheid voor ondernemers
  Woorden van wijsheid voor ondernemers Silfhout, W. € 9,95
  Woorden van wijsheid voor ondernemers
  Woorden van wijsheid voor ondernemers
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 9,95

  Wat zegt de Bijbel over ondernemen en leidinggeven?Serie 'Woorden van Wijsheid'.Het leven van ondernemers en leiding...

  Meer informatie
 • Verdrukt maar niet verdreven
  Verdrukt maar niet verdreven Silfhout, W. € 3,99
  Verdrukt maar niet verdreven
  Verdrukt maar niet verdreven
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 3,99

  De kerk heeft een marginale positie in de huidige samenleving. Christenen zijn een slinkende minderheid. Daarover is al veel geschreven. Dit boek w...

  Meer informatie
 • Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek Silfhout, W. € 34,90
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 34,90

  De kerk van Christus is een planting van God. Die kerk heeft een zichtbare gestalte. Daarin is orde nodig. En om orde te scheppen moeten er regels ...

  Meer informatie
 • Zie uw koning
  Zie Uw Koning Silfhout, W. € 6,95
  Zie uw koning
  Zie uw koning
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 6,95

  Met gelovige verwachting is in de tijd van het Oude Testament uitgezien naar de komst van de Verlosser. Had Zacharia niet geprofeteerd: 'Zie, uw Ko...

  Meer informatie
Pagina van 1