Kohlbrugge, H.F.

( 10 )
Pagina van 1
 • In de kreupelstraat
  In de kreupelstraat Kohlbrugge, H.F. € 24,90
  In de kreupelstraat
  In de kreupelstraat
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 24,90

  Al Gods kinderen worden 'in de Kreupelstraat opgevoed' zei Kohlbrugge ooit. 'Hij bedoelde daarmee die armensteeg waar men geen andere statuur verkr...

  Meer informatie
 • Waakt en bidt!
  Waakt en bidt! Kohlbrugge, H.F. € 14,90
  Waakt en bidt!
  Waakt en bidt!
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 14,90
  Deze acht preken over 1 Petrus 5:5-11 bevatten woorden van vermaning, bemoediging en vertroosting. Kohlbrugge heeft ze in 1874 gehouden, een jaar voor...
  Meer informatie
 • Dragende Zijn kruis
  Dragende Zijn kruis Kohlbrugge, H.F. € 9,95
  Dragende Zijn kruis
  Dragende Zijn kruis
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 9,95
  Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus' bitte...
  Meer informatie
 • Eenvoudige heidelberger
  Eenvoudige heidelberger Kohlbrugge, H.F. € 44,90
  Eenvoudige heidelberger
  Eenvoudige heidelberger
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 44,90
  Een nieuwe, aanzienlijk aangevulde editie van een bekende uitgave. 'De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast!' Deze woorden spr...
  Meer informatie
 • Christus en de wet
  Christus en de wet Kohlbrugge, H.F. € 12,95
  Christus en de wet
  Christus en de wet
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 12,95
  In het oeuvre van dr. Kohlbrugge nemen enkele preken over de Tien Geboden een bijzondere plaats in. Hij gaat in deze preken niet in op de wet als reg...
  Meer informatie
 • Houd in gedachtenis
  Houd in gedachtenis Kohlbrugge, H.F. € 18,90
  Houd in gedachtenis
  Houd in gedachtenis
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 18,90
  Twaalf preken voor het kerkelijk jaar Vooral in Nederland heeft dr. H.F. Kohlbrugge een spoor getrokken in de theologie en de prediking. Zijn schri...
  Meer informatie
 • Liefgehad tot het einde
  Liefgehad tot het einde Kohlbrugge, H.F. € 9,95
  Liefgehad tot het einde
  Liefgehad tot het einde
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 9,95
  49 overdenkingen voor de lijdensweken Dit boek bevat 49 korte meditaties die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het...
  Meer informatie
 • Het heilig nachtmaal
  Heilig nachtmaal Kohlbrugge, H.F. € 5,95
  Het heilig nachtmaal
  Het heilig nachtmaal
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 5,95

  Het Heilig Nachtmaal bevat twee preken van dr. H.F. Kohlbrugge over het Avondmaalsformulier. Kohlbrugge behandelt hierin drie vragen, namelijk: Hoe...

  Meer informatie
 • Goddelijke troost
  Goddelijke troost Kohlbrugge, H.F. € 6,95
  Goddelijke troost
  Goddelijke troost
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 6,95

  'Het is nog geen mens gelukt Gods waarheid beter en duidelijker uit te leggen dan het in de Heidelbergse Catechismus gedaan is.' Dr. H. F. Kohlbrug...

  Meer informatie
 • Been van Mijn benen
  Been van Mijn benen Kohlbrugge, H.F. € 14,95
  Been van Mijn benen
  Been van Mijn benen
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 14,95
  Hardcover, 167 pagina's. Omdat de lessen die Kohlbrugge in zijn preken gaf, ook nu nog van belang kunnen zijn en zijn pastorale benadering van de p...
  Meer informatie
Pagina van 1