Heere regeert (orgel)

Bestelnummer: 8718028544223
Samenvatting

1. Gebed des Heeren vers 4 en 6
• Uw wil geschied’, Uw wil alleen
• Vergeef ons onze schulden, Heer'
2. Psalm 39 vers 6
• Ik ben verstomd,
en zal mijn mond voortaan
3. Psalm 106 vers 4
• Wij hebben God op ’t hoogst misdaan
4. Psalm 60 vers 1
• O God, hoe hebben wij getreurd
5. Psalm 141 vers 1
• ’k Roep, HEER’, in angst tot U gevloden
6. Psalm 116 vers 2, 5 en 8
• Ik lag gekneld in banden van den dood
• Gij hebt, o HEER’, in ’t dood’lijkst tijdsgewricht
• Nu zal ik voor de weldaân, die ’k genoot
7. Psalm 42 vers 4 en 7
• ’k Denk aan U, o God, in ’t klagen
• O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
8. Psalm 73 vers 6 en 14
• Dan peinst de ziel: Is ’t waar? Zou God
• Wie, ver van U, de weelde zoekt
9. Psalm 146 vers 3
• Prijs den HEER’ met blijde galmen
10. Psalm 121 vers 2 en 4
• Hij is, al treft u ’t felst verdriet
• De HEER’ zal u steeds gadeslaan
11. Psalm 84 vers 5 en 1
• O God, Die ons ten schilde zijt
• Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot
12. Psalm 93 vers 1
• De HEER’ regeert; de hoogste Majesteit

Totaaltijd cd: 72.44
€ 10,00

  • Boven de €35,- gratis verzending
  • Ook af te halen in de winkel
  • Binnen 3 werkdagen in huis
  • GROOT assortiment boeken