Theologie - Reformatorische theologie

( 872 )
Pagina van 22
 • Mensen van de weg
  Mensen van de weg Hul, J. van 't € 16,90
  Mensen van de weg
  Mensen van de weg
  Auteur: Hul, J. van 't
  Prijs: € 16,90
  Portretten uit het Bijbelboek Handelingen Het boek Handelingen der apostelen beschrijft het ontstaan en de groei van de jonge christengemeente na d...
  Meer informatie
 • Waarachtige licht
  Waarachtige licht Belzen, Ds. J. van € 12,90
  Waarachtige licht
  Waarachtige licht
  Auteur: Belzen, Ds. J. van
  Prijs: € 12,90
  Deze bundel bevat vijf preken over teksten uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ze getuigen over Christus, Die in de volheid des tijds ...
  Meer informatie
 • Van hulp en heil ons aangebracht
  Van hulp en heil ons aangebracht Vogelaar, L. € 22,90
  Van hulp en heil ons aangebracht
  Van hulp en heil ons aangebracht
  Auteur: Vogelaar, L.
  Prijs: € 22,90
  Gerrie de Vries (1903-1998) uit Woudenberg voegde zich na haar bekering bij de Gereformeerde Gemeente in Scherpenzeel. Daar had ze veel omgang met oud...
  Meer informatie
 • Hoofdman Cornelius
  Hoofdman Cornelius Schipper, ds. J. € 12,90
  Hoofdman Cornelius
  Hoofdman Cornelius
  Auteur: Schipper, ds. J.
  Prijs: € 12,90
  Uit de geschiedenis over de hoofdman Cornelius in Handelingen 10 wordt het duidelijk, dat God niet alleen de God der joden is, maar ook der heidenen. ...
  Meer informatie
 • Vrees niet geloof alleenlijk
  Vrees niet geloof alleenlijk Verweij, J.W. € 11,90
  Vrees niet geloof alleenlijk
  Vrees niet geloof alleenlijk
  Auteur: Verweij, J.W.
  Prijs: € 11,90
  Ds. J.W. Verweij, emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten, behandelt in vier preken drie genezingen die de Zaligmaker tijdens Zijn omwandeli...
  Meer informatie
 • Volk van de veluwe
  Volk van de veluwe Vogelaar, L. € 17,90
  Volk van de veluwe
  Volk van de veluwe
  Auteur: Vogelaar, L.
  Prijs: € 17,90
  Kerk en gezelschap in Ermelo, Putten en Driedorp Een zaaltje in een vroegere school in de buurtschap Telgt was de bakermat van de Gereformeerde Gem...
  Meer informatie
 • Leven in Zijn dienst
  Leven in Zijn dienst Boston, Thomas € 12,50
  Leven in Zijn dienst
  Leven in Zijn dienst
  Auteur: Boston, Thomas
  Prijs: € 12,50

  'Leven in Zijn dienst' is de uitwerking van een preek die Boston gehouden heeft op 15 juni 1715, na de bediening van het Heilig Avondmaal. De tekst...

  Meer informatie
 • Gelooft Zijn heil-en troostrijk woord
  Gelooft Zijn heil-en troostrijk woord Ryle, J.C. € 12,50
  Gelooft Zijn heil-en troostrijk woord
  Gelooft Zijn heil-en troostrijk woord
  Auteur: Ryle, J.C.
  Prijs: € 12,50

  John Charles Ryle legt de Schrift op een aansprekende en indringende manier uit, duidelijk en recht op de man af. Het was zijn bedoeling om de hoof...

  Meer informatie
 • Zoek Mij en leef
  Zoek Mij en leef Janse, S.W. € 13,90
  Zoek Mij en leef
  Zoek Mij en leef
  Auteur: Janse, S.W.
  Prijs: € 13,90

  Het was geen mooie boodschap die Amos het volk moest brengen. Deze eenvoudige boer uit Tekoa wordt wel genoemd: een profeet van het recht van God. ...

  Meer informatie
 • Geloven een wonder
  Geloven een wonder Krijgsman, Johan € 11,90
  Geloven een wonder
  Geloven een wonder
  Auteur: Krijgsman, Johan
  Prijs: € 11,90

  Geloven is een woord dat veel wordt gebruikt: in de wereld, in de kerk en in de Bijbel. Alleen het Bijbelse geloven richt zich op Christus. In de B...

  Meer informatie
 • Iets goeds voor de Heere
  Iets goeds voor de Heere Love, Christopher € 11,90
  Iets goeds voor de Heere
  Iets goeds voor de Heere
  Auteur: Love, Christopher
  Prijs: € 11,90

  Een jongeman die de Heere vreest in een omgeving waar God niet wordt gediend. Abia, de zoon van de goddeloze koning Jerobeam, was zo iemand. De Hee...

  Meer informatie
 • Genade gevonden bij God
  Genade gevonden bij God Westerink, J. € 14,50
  Genade gevonden bij God
  Genade gevonden bij God
  Auteur: Westerink, J.
  Prijs: € 14,50

  Waarom bleef Noach als enige met zijn gezin bewaard onder al die mensen die de oude wereld bewoonden? Waarom was Noach de enige die deed wat God te...

  Meer informatie
 • Toevlucht in het lijden
  Toevlucht in het lijden Winslow, Octavius € 12,50
  Toevlucht in het lijden
  Toevlucht in het lijden
  Auteur: Winslow, Octavius
  Prijs: € 12,50

  Winslow schreef op een eenvoudige en aansprekende manier over het geestelijke leven. Dat deed hij in de ongeveer veertig boeken (waaronder de beken...

  Meer informatie
 • Ware gemeenschap met God
  Ware gemeenschap met God Binning, Hugo € 26,90
  Ware gemeenschap met God
  Ware gemeenschap met God
  Auteur: Binning, Hugo
  Prijs: € 26,90

  Deze preken over 1 Johannes 1 en de eerste verzen van 1 Johannes 2 verschijnen nu in een geheel nieuwe vertaling. 

  Binning ontvouwt eers...

  Meer informatie
 • Geloofsbelijdenis van een kamerling
  Geloofsbelijdenis van een kamerling Bruinings, David € 13,90
  Geloofsbelijdenis van een kamerling
  Geloofsbelijdenis van een kamerling
  Auteur: Bruinings, David
  Prijs: € 13,90

  Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling in Handelingen 8 vormen een eenheid. Ze vallen op door een grote levendigheid. ...

  Meer informatie
 • Jong geleerd
  Jong geleerd Moerkerken, A. € 33,50
  Jong geleerd
  Jong geleerd
  Auteur: Moerkerken, A.
  Prijs: € 33,50

  Generaties catechisanten zijn of worden eruit onderwezen: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Al drie eeuw...

  Meer informatie
 • In de kreupelstraat
  In de kreupelstraat Kohlbrugge, H.F. € 24,90
  In de kreupelstraat
  In de kreupelstraat
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 24,90

  Al Gods kinderen worden 'in de Kreupelstraat opgevoed' zei Kohlbrugge ooit. 'Hij bedoelde daarmee die armensteeg waar men geen andere statuur verkr...

  Meer informatie
 • Ik ben het Die met u spreek
  Ik ben het Die met u spreek Manen, G. van € 14,90
  Ik ben het Die met u spreek
  Ik ben het Die met u spreek
  Auteur: Manen, G. van
  Prijs: € 14,90

  'En Hij moest door Samaria gaan.' Hier is sprake van een Goddelijk moeten. Christus komt er om een zondige vrouw op te zoeken en zalig te maken. Me...

  Meer informatie
 • Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek Silfhout, W. € 37,50
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 37,50

  Herziene editie naar aanleiding van besluiten van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in 2019. 

  De kerk van Christus is ee...

  Meer informatie
 • Baken in zee
  Baken in zee Tuinier, D.W. € 11,90
  Baken in zee
  Baken in zee
  Auteur: Tuinier, D.W.
  Prijs: € 11,90

  Lot, de neef van Abram, koos ervoor om in Sodom te gaan wonen. Een keus met ingrijpende gevolgen. Daar leefde hij, midden in een goddeloze wereld. ...

  Meer informatie
 • Wat is een waar geloof
  Wat is een waar geloof Aalst, Gerardus van € 14,95
  Wat is een waar geloof
  Wat is een waar geloof
  Auteur: Aalst, Gerardus van
  Prijs: € 14,95
  Wat is een waar geloof? Dat is een van de cruciale vragen uit de Heidelbergse Catechismus. In het boek 'Proeve des Geloofs' geeft ds. Gerardus van...
  Meer informatie
 • Psalmen
  Psalmen Boer, Ds. C.P. de € 10,95
  Psalmen
  Psalmen
  Auteur: Boer, Ds. C.P. de
  Prijs: € 10,95
  n Psalmen wordt elke psalm beknopt uitgelegd. In dit deel komen Psalm 107-119 aan bod. De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern, de pl...
  Meer informatie
 • Sporen van comries rechtvaardigingsleer
  Sporen van comries rechtvaardigingsleer Baarssen, D. € 29,95
  Sporen van comries rechtvaardigingsleer
  Sporen van comries rechtvaardigingsleer
  Auteur: Baarssen, D.
  Prijs: € 29,95
  Alexander Comrie (1706-1774) was een geliefd predikant in de gereformeerde traditie. De sporen van zijn theologie zijn tot de dag van vandaag zichtbaa...
  Meer informatie
 • Eeuwig roemen in het kruis
  Eeuwig roemen in het kruis Costa, Isaac da € 9,95
  Eeuwig roemen in het kruis
  Eeuwig roemen in het kruis
  Auteur: Costa, Isaac da
  Prijs: € 9,95
  In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter ...
  Meer informatie
 • Kostbare beloften
  Kostbare beloften Clarke, Samuel € 15,95
  Kostbare beloften
  Kostbare beloften
  Auteur: Clarke, Samuel
  Prijs: € 15,95
  'Ik heb een boek in handen dat me erg dierbaar is. Het is mijn schatkamer. Voor mij is het naast de Bijbel het meest waardevolle boek. Het zijn de Bij...
  Meer informatie
 • Toetssteen van het geloof
  Toetssteen van het geloof Teellinck, Willem € 12,95
  Toetssteen van het geloof
  Toetssteen van het geloof
  Auteur: Teellinck, Willem
  Prijs: € 12,95
  Wat is de Bijbelse leer van het zaligmakend geloof? Kun je zalig worden zonder een godzalig leven? En hoe zit het met de persoonlijke toe-eigening, in...
  Meer informatie
 • Uit den schat des Woords 72e jrg
  Uit den schat des Woords 72e jrg € 24,95
  Uit den schat des Woords 72e jrg
  Uit den schat des Woords 72e jrg
  Prijs: € 24,95
  Aan dit deel van deze bekende prekenserie werken mee: Ds. G.J. van AalstHebreeën 10:12,13Tussen Hemelvaart en PinksterenDs. H.J. AgtereschFilippe...
  Meer informatie
 • Volmaakte Opvoeder
  Volmaakte Opvoeder Capellen, G.J. € 19,95
  Volmaakte Opvoeder
  Volmaakte Opvoeder
  Auteur: Capellen, G.J.
  Prijs: € 19,95
  Ds. Capellen laat in dit boek vanuit Gods Woord zien Wie de Heere als Opvoeder is. Het doel van Gods opvoeding van ons mensen is dat Hij aan Zijn eer ...
  Meer informatie
 • Martin luther 1483-1546
  Martin luther 1483-1546 Veldman, Harm € 16,95
  Martin luther 1483-1546
  Martin luther 1483-1546
  Auteur: Veldman, Harm
  Prijs: € 16,95
  De reformator Martin Luther leefde in een roerige tijd, vol nieuwe ontwikkelingen in kerk, politiek, wetenschap en economie. Dezekroniek plaatst Luthe...
  Meer informatie
 • Ons psalmboek
  Ons psalmboek Knijff, Jaco van der € 11,95
  Ons psalmboek
  Ons psalmboek
  Auteur: Knijff, Jaco van der
  Prijs: € 11,95
  Wie door zijn psalmboekje bladert, komt allerlei dingen tegen die vragen oproepen. Waarom eindigen sommige psalmen met een half versje? Waarom heeft P...
  Meer informatie
 • Juwelen van God
  Juwelen van God Winslow, Octavius € 22,95
  Juwelen van God
  Juwelen van God
  Auteur: Winslow, Octavius
  Prijs: € 22,95
  De Engelse predikant Octavius Winslow (1808-1878) was een geliefd predikant. De Heere gaf hem veel geestelijk onderwijs. Dat heeft hij heel zijn leven...
  Meer informatie
 • Knecht
  Knecht Silfhout, W. € 14,95
  Knecht
  Knecht
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 14,95
  Jesaja 53 is niet alleen een van de belangrijkste profetieën over het lijden en sterven van Christus. Het is ook een heel belangrijk hoofdstuk ge...
  Meer informatie
 • Belijden.nu
  Belijden.nu Kunz, A.J. € 10,95
  Belijden.nu
  Belijden.nu
  Auteur: Kunz, A.J.
  Prijs: € 10,95
  Dit boekje is geschreven vanuit de overtuiging dat de belijdenis van de eerste christenen jou kan helpen om vandaag in God te geloven. Aan de hand van...
  Meer informatie
 • Opvoeden voor de Heere
  Opvoeden voor de Heere Gouge, William € 9,95
  Opvoeden voor de Heere
  Opvoeden voor de Heere
  Auteur: Gouge, William
  Prijs: € 9,95
  Wat zijn de taken van christelijke ouders? Bovenal met liefde opvoeden voor Gods aangezicht en veel bidden voor de gekregen kinderen, zo schrijft de p...
  Meer informatie
 • Op verhoogde toon
  Op verhoogde toon Kievit, L. € 49,95
  Op verhoogde toon
  Op verhoogde toon
  Auteur: Kievit, L.
  Prijs: € 49,95
  De hervormde predikant Leendert Kievit (1918-1990), achtereenvolgens predikant in Schoonrewoerd, Putten, Woerden, opnieuw Putten, Leiden en Gouda, was...
  Meer informatie
 • Altijd goede moed
  Altijd goede moed Hoek, P.C. € 14,95
  Altijd goede moed
  Altijd goede moed
  Auteur: Hoek, P.C.
  Prijs: € 14,95
  In deze bundel vindt u de lezingen die in de achterliggende jaren gehouden zijn op de contactdagen van de stichting Winst uit verlies. Predikanten ded...
  Meer informatie
 • Zijn bloed kome over ons
  Zijn bloed kome over ons Boer, C.P. de € 6,95
  Zijn bloed kome over ons
  Zijn bloed kome over ons
  Auteur: Boer, C.P. de
  Prijs: € 6,95
  De woorden 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!' (Matth. 27:25) zijn in de loop der eeuwen in christelijke kringen uitgelegd als een wraak...
  Meer informatie
 • Hoe groot is Uw goedgunstigheid
  Hoe groot is Uw goedgunstigheid Moens, Ds. G.J.N. € 18,50
  Hoe groot is Uw goedgunstigheid
  Hoe groot is Uw goedgunstigheid
  Auteur: Moens, Ds. G.J.N.
  Prijs: € 18,50
  Hoe groot is Uw goedgunstigheid Enkele overdenkingen uit de Psalmen van David, Ds. G.J.N. Moens Hoofdgedachte: verlangen om het Heilig Avondmaal...
  Meer informatie
 • Enige medicijnmeester
  Enige medicijnmeester Watson, Thomas € 13,50
  Enige medicijnmeester
  Enige medicijnmeester
  Auteur: Watson, Thomas
  Prijs: € 13,50
  ‘Volg Mij.’ Twee woorden waren genoeg voor Levi om hem uit het tolhuis te roepen en tot een volgeling van Christus te maken. De enige Medicijnm...
  Meer informatie
 • Schijnbaar tegenstrijdige schriftplaats
  Schijnbaar tegenstrijdige schriftplaats Polyander, Johannes € 32,50
  Schijnbaar tegenstrijdige schriftplaats
  Schijnbaar tegenstrijdige schriftplaats
  Auteur: Polyander, Johannes
  Prijs: € 32,50
  Kan de Bijbel met zichzelf in tegenspraak zijn? Wie sommige teksten met elkaar vergelijkt, zou dat gemakkelijk kunnen denken. Bijvoorbeeld: enerzijds ...
  Meer informatie
Pagina van 22