Theologie - Prekenboeken

( 358 )
Pagina van 9
 • Leven in Zijn dienst
  Leven in Zijn dienst Boston, Thomas € 12,50
  Leven in Zijn dienst
  Leven in Zijn dienst
  Auteur: Boston, Thomas
  Prijs: € 12,50

  'Leven in Zijn dienst' is de uitwerking van een preek die Boston gehouden heeft op 15 juni 1715, na de bediening van het Heilig Avondmaal. De tekst...

  Meer informatie
 • Ware gemeenschap met God
  Ware gemeenschap met God Binning, Hugo € 26,90
  Ware gemeenschap met God
  Ware gemeenschap met God
  Auteur: Binning, Hugo
  Prijs: € 26,90

  Deze preken over 1 Johannes 1 en de eerste verzen van 1 Johannes 2 verschijnen nu in een geheel nieuwe vertaling. 

  Binning ontvouwt eers...

  Meer informatie
 • Geloofsbelijdenis van een kamerling
  Geloofsbelijdenis van een kamerling Bruinings, David € 13,90
  Geloofsbelijdenis van een kamerling
  Geloofsbelijdenis van een kamerling
  Auteur: Bruinings, David
  Prijs: € 13,90

  Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling in Handelingen 8 vormen een eenheid. Ze vallen op door een grote levendigheid. ...

  Meer informatie
 • In de kreupelstraat
  In de kreupelstraat Kohlbrugge, H.F. € 24,90
  In de kreupelstraat
  In de kreupelstraat
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 24,90

  Al Gods kinderen worden 'in de Kreupelstraat opgevoed' zei Kohlbrugge ooit. 'Hij bedoelde daarmee die armensteeg waar men geen andere statuur verkr...

  Meer informatie
 • Uit den schat des Woords 72e jrg
  Uit den schat des Woords 72e jrg € 24,95
  Uit den schat des Woords 72e jrg
  Uit den schat des Woords 72e jrg
  Prijs: € 24,95
  Aan dit deel van deze bekende prekenserie werken mee: Ds. G.J. van AalstHebreeën 10:12,13Tussen Hemelvaart en PinksterenDs. H.J. AgtereschFilippe...
  Meer informatie
 • Zondaar verheugd in Gods heiligdom
  Zondaar verheugd in Gods heiligdom Halyburton, Thomas € 29,90
  Zondaar verheugd in Gods heiligdom
  Zondaar verheugd in Gods heiligdom
  Auteur: Halyburton, Thomas
  Prijs: € 29,90
  Twaalf preken De preken van Halyburton strekken ‘ter ontdekking van zorgeloze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwe...
  Meer informatie
 • Genezing van de blinde bartimeus
  Genezing van de blinde bartimeus Groe, Theodorus van der € 15,90
  Genezing van de blinde bartimeus
  Genezing van de blinde bartimeus
  Auteur: Groe, Theodorus van der
  Prijs: € 15,90
  In zeven preken over Lukas 18:35-43 behandelt de bekende Kralingse predikant Theodorus van der Groe de geschiedenis van de genezing van de blinde Bart...
  Meer informatie
 • En zend het aan de zeven gemeenten
  En zend het aan de zeven gemeenten Golverdingen, ds. M. € 14,90
  En zend het aan de zeven gemeenten
  En zend het aan de zeven gemeenten
  Auteur: Golverdingen, ds. M.
  Prijs: € 14,90
  Elf preken over Openbaring 2 en 3 De preken in deze uitgave zijn heel karakteristiek voor de manier waarop ds. Golverdingen Gods Woord verkondigd h...
  Meer informatie
 • Leidsman naar de rust
  Leidsman naar de rust Moerkerken, Ds. A. € 17,50
  Leidsman naar de rust
  Leidsman naar de rust
  Auteur: Moerkerken, Ds. A.
  Prijs: € 17,50
  Elf overdenkingen over Jozua Kort voor zijn sterven op de berg Nebo vroeg Mozes de Heere in alle ootmoed om een opvolger. Daarop wees de Heere hem ...
  Meer informatie
 • Toevlucht onder Zijn vleugels
  Toevlucht onder Zijn vleugels Spurgeon, C.H. € 14,90
  Toevlucht onder Zijn vleugels
  Toevlucht onder Zijn vleugels
  Auteur: Spurgeon, C.H.
  Prijs: € 14,90
  In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels. Wie eigen zwakhei...
  Meer informatie
 • Enige Herder
  Enige Herder Laar, ds. J. van € 12,95
  Enige Herder
  Enige Herder
  Auteur: Laar, ds. J. van
  Prijs: € 12,95
  Een bundel van zeven preken waaronder een adventspreek over de 'Enige Herder'. Verder zijn opgenomen preken over Hemelvaart, Kerst en na Kerst....
  Meer informatie
 • Geopende schriften
  Geopende schriften Manen, ds. G. van € 15,95
  Geopende schriften
  Geopende schriften
  Auteur: Manen, ds. G. van
  Prijs: € 15,95
  Tien preken. Ds. G. van Manen is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Elspeet....
  Meer informatie
 • Gij met hen begaan
  Gij met hen begaan Hakkenberg, ds. D. € 15,95
  Gij met hen begaan
  Gij met hen begaan
  Auteur: Hakkenberg, ds. D.
  Prijs: € 15,95
  Dit boek bevat tien preken. Zeven van wijlen ds. D. Hakkenberg (1929-1994) en drie van zijn schoonzoon ds. J.B. Zippro....
  Meer informatie
 • Sions betalende Borg
  Sions betalende Borg Reenen, ds. G. van € 15,95
  Sions betalende Borg
  Sions betalende Borg
  Auteur: Reenen, ds. G. van
  Prijs: € 15,95
  Dit boek bevat acht lijdenspreken....
  Meer informatie
 • Stervende gesproken
  Stervende gesproken Smits, ds. C. € 14,95
  Stervende gesproken
  Stervende gesproken
  Auteur: Smits, ds. C.
  Prijs: € 14,95
  Het kwam meer voor dat kruiselingen spraken. Wie zou niet spreken in de vreselijkste pijn en zwakte? Het was een straf die alleen de onderdrukte bevol...
  Meer informatie
 • Om 't eeuwig welbehagen
  Om 't eeuwig welbehagen Goudriaan, ds. J. € 15,95
  Om 't eeuwig welbehagen
  Om 't eeuwig welbehagen
  Auteur: Goudriaan, ds. J.
  Prijs: € 15,95
  De tien preken in dit boek wijzen op het eenzijdige Godswerk verheerlijkt in de harten van zondaren....
  Meer informatie
 • Aan het hof van koning saul 1
  Aan het hof van koning saul 1 Heerschap, ds. M. € 19,90
  Aan het hof van koning saul 1
  Aan het hof van koning saul 1
  Auteur: Heerschap, ds. M.
  Prijs: € 19,90
  In een viertal preken, gehouden rond de bediening van het Heilig Avondmaal, worden vanuit de aansprekende geschiedenissen van David en Mefibóseth de ...
  Meer informatie
 • Bedorven vat
  Bedorven vat Romph, ds. B. de € 15,95
  Bedorven vat
  Bedorven vat
  Auteur: Romph, ds. B. de
  Prijs: € 15,95
  Bevat tien preken. De titel is ontleend aan Psalm 31 vers 13: "Ik ben geworden als een bedorven vat." De derde preek gaat over deze tekst en heeft als...
  Meer informatie
 • Uw loon zeer groot
  Uw loon zeer groot Schultink, Ds. A. € 17,95
  Uw loon zeer groot
  Uw loon zeer groot
  Auteur: Schultink, Ds. A.
  Prijs: € 17,95
  Serie preken over het leven van Abraham, de vader der gelovigen. Abram, die later door de Heere Zelf Abraham genoemd werd. Het leven van Abram wordt v...
  Meer informatie
 • Nehemia de biddende bouwer
  Nehemia de biddende bouwer Karels, ds. W.J. € 16,95
  Nehemia de biddende bouwer
  Nehemia de biddende bouwer
  Auteur: Karels, ds. W.J.
  Prijs: € 16,95
  Deze bundel overdenkingen zijn ontstaan uit Bijbellezingen die in de Gereformeerde Gemeente van Hardinxveld-Giessendam zijn gehouden in 2016-2018. Ze ...
  Meer informatie
 • Weggelegde goed
  Weggelegde goed Hoed, ds. J. den € 12,95
  Weggelegde goed
  Weggelegde goed
  Auteur: Hoed, ds. J. den
  Prijs: € 12,95
  Ds. J. den Hoed is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Lynden (USA) Dit boek bevat 6 preken....
  Meer informatie
 • Geklank van de Koning
  Geklank van de Koning Kieboom, ds. L. € 19,90
  Geklank van de Koning
  Geklank van de Koning
  Auteur: Kieboom, ds. L.
  Prijs: € 19,90
  Tien preken uit het Oude en Nieuwe Testament....
  Meer informatie
 • Boerenknecht tot profeet gezalfd
  Boerenknecht tot profeet gezalfd Britstra, ds. A.J. € 17,95
  Boerenknecht tot profeet gezalfd
  Boerenknecht tot profeet gezalfd
  Auteur: Britstra, ds. A.J.
  Prijs: € 17,95
  Wij komen de profeet Elisa in 1 Koningen 19 voor het eerst tegen. Hij is op het bouwland. Zijn vader is een grote akkerbouwer, een rijke boer. Wel twa...
  Meer informatie
 • Schuld bedekt door liefde
  Schuld bedekt door liefde Hofman, ds. A. € 15,95
  Schuld bedekt door liefde
  Schuld bedekt door liefde
  Auteur: Hofman, ds. A.
  Prijs: € 15,95
  Acht preken van een geliefd predikant. De bevindelijke prediking van de begrippen ellende, verlossing en dankbaarheid uit de Heidelbergse Catechismus ...
  Meer informatie
 • Petrus een apostel van Jezus Christus
  Petrus een apostel van Jezus Christus Roos, ds. W. € 12,95
  Petrus een apostel van Jezus Christus
  Petrus een apostel van Jezus Christus
  Auteur: Roos, ds. W.
  Prijs: € 12,95
  Dit boek bevat zes preken over 1 Petrus 1....
  Meer informatie
 • Troost voor bedroefden van geest
  Troost voor bedroefden van geest Schipper, ds. J. € 15,95
  Troost voor bedroefden van geest
  Troost voor bedroefden van geest
  Auteur: Schipper, ds. J.
  Prijs: € 15,95
  Dit boek bevat negen preken over Jesaja 54....
  Meer informatie
 • Geestelijke lessen uit het leven van mef
  Geestelijke lessen uit het leven van mef Ruis, ds. A.J.T. € 12,90
  Geestelijke lessen uit het leven van mef
  Geestelijke lessen uit het leven van mef
  Auteur: Ruis, ds. A.J.T.
  Prijs: € 12,90
  In een viertal preken, gehouden rond de bediening van het Heilig Avondmaal, worden vanuit de aansprekende geschiedenissen van David en Mefibóseth de ...
  Meer informatie
 • Neem hem aan
  Neem hem aan Vogelaar, ds. C. € 12,90
  Neem hem aan
  Neem hem aan
  Auteur: Vogelaar, ds. C.
  Prijs: € 12,90
  Dit boek bevat vijf preken over de brief aan Filémon....
  Meer informatie
 • Volgt hun geloof na
  Volgt hun geloof na Vogelaar, ds. L. € 12,90
  Volgt hun geloof na
  Volgt hun geloof na
  Auteur: Vogelaar, ds. L.
  Prijs: € 12,90
  Laurens Vogelaar werd op 17 februari 1917 in Pijnacker geboren. In 1929 verhuisde hij naar Zoetermeer en na zijn huwelijk op 29 mei 1941 vestigde hij ...
  Meer informatie
 • Wonder van vrije genade
  Wonder van vrije genade Prooijen, ds. J. van € 15,90
  Wonder van vrije genade
  Wonder van vrije genade
  Auteur: Prooijen, ds. J. van
  Prijs: € 15,90
  Dit boek bevat zes preken....
  Meer informatie
 • Christus in Zijn schoonheid
  Christus in Zijn schoonheid Rutherford, Samuel € 39,95
  Christus in Zijn schoonheid
  Christus in Zijn schoonheid
  Auteur: Rutherford, Samuel
  Prijs: € 39,95
  Deel 5 in de serie Theologische werken van Samuel Rutherford Het boek ‘Christus in Zijn schoonheid’ bevat vijftien preken van de bekende Schotse p...
  Meer informatie
 • Drie stukken
  Drie stukken Schot, Ds. A. € 59,95
  Drie stukken
  Drie stukken
  Auteur: Schot, Ds. A.
  Prijs: € 59,95
  Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus behandelt ds. A. Schot de drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te leven en te sterven. De vragen ...
  Meer informatie
 • Enige fundament
  Enige fundament Kieft, D.E. van de € 12,95
  Enige fundament
  Enige fundament
  Auteur: Kieft, D.E. van de
  Prijs: € 12,95
  In de vier indringende preken die in deze bundel zijn opgenomen klinkt helder de noodzaak door van het feit dat het huis van onze hoop - evenals dat v...
  Meer informatie
 • Uw ogen zullen de Koning zien
  Uw ogen zullen de Koning zien Vogelaar, C. € 11,95
  Uw ogen zullen de Koning zien
  Uw ogen zullen de Koning zien
  Auteur: Vogelaar, C.
  Prijs: € 11,95
  Deze bundel bevat drie preken: twee voor de adventsweken en één voor Kerst. Jesaja had geprofeteerd: ‘Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoon...
  Meer informatie
 • Een huichelaar te Sion ontmaskerd
  Een huichelaar te Sion ontmaskerd Hofman, ds. M. € 12,90
  Een huichelaar te Sion ontmaskerd
  Een huichelaar te Sion ontmaskerd
  Auteur: Hofman, ds. M.
  Prijs: € 12,90
  Vijf preken over Simon de Tovenaar. We komen hem tegen in Handelingen 8....
  Meer informatie
 • Hondekens eten ook...
  Hondekens eten ook... Belzen, Ds. J. van € 11,90
  Hondekens eten ook...
  Hondekens eten ook...
  Auteur: Belzen, Ds. J. van
  Prijs: € 11,90
  Gods genade in Christus wordt bewezen aan arme, rechteloze zondaren. Zij beleven hun onwaardigheid voor Gods heilig aangezicht, maar worden heilig ver...
  Meer informatie
 • Uw schoonheid hoog te loven
  Uw schoonheid hoog te loven Kleppe ds. J.M. € 19,90
  Uw schoonheid hoog te loven
  Uw schoonheid hoog te loven
  Auteur: Kleppe ds. J.M.
  Prijs: € 19,90
  De titel van dit boek is ontleend aan Psalm 45 vers 1: Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, Gaat al het schoon der mensen ver te boven. ...
  Meer informatie
 • Uit den schat des Woords 71
  Uit den schat des Woords 71 € 24,95
  Uit den schat des Woords 71
  Uit den schat des Woords 71
  Prijs: € 24,95
  Aan dit deel van deze bekende prekenserie werkten mee: Ds. G.J. van AalstDeuteronomium 5:29aBiddagDs. W. HarinckLukas 24:50-52HemelvaartDs. S.W. Janse...
  Meer informatie
 • Een geopende deur
  Een geopende deur Predikanten GGiN € 15,90
  Een geopende deur
  Een geopende deur
  Auteur: Predikanten GGiN
  Prijs: € 15,90
  Acht preken gehouden in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam....
  Meer informatie
 • Heidelbergse catechismus 1
  Heidelbergse catechismus 1 Schultink, A. € 34,50
  Heidelbergse catechismus 1
  Heidelbergse catechismus 1
  Auteur: Schultink, A.
  Prijs: € 34,50
  De prediking van ds. Schultink is ronduit Schriftuurlijk-bevindelijk en kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en aansprekende voorbeelden. Ernstig ...
  Meer informatie
Pagina van 9