Theologie - Prekenboeken

( 336 )
Pagina van 9
 • Hondekens eten ook...
  Hondekens eten ook... Belzen, Ds. J. van € 11,90
  Hondekens eten ook...
  Hondekens eten ook...
  Auteur: Belzen, Ds. J. van
  Prijs: € 11,90
  Gods genade in Christus wordt bewezen aan arme, rechteloze zondaren. Zij beleven hun onwaardigheid voor Gods heilig aangezicht, maar worden heilig ver...
  Meer informatie
 • Uit den schat des Woords 71
  Uit den schat des Woords 71 € 24,95
  Uit den schat des Woords 71
  Uit den schat des Woords 71
  Prijs: € 24,95
  Aan dit deel van deze bekende prekenserie werkten mee: Ds. G.J. van AalstDeuteronomium 5:29aBiddagDs. W. HarinckLukas 24:50-52HemelvaartDs. S.W. Janse...
  Meer informatie
 • Heidelbergse catechismus 1
  Heidelbergse catechismus 1 Schultink, A. € 34,50
  Heidelbergse catechismus 1
  Heidelbergse catechismus 1
  Auteur: Schultink, A.
  Prijs: € 34,50
  De prediking van ds. Schultink is ronduit Schriftuurlijk-bevindelijk en kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik en aansprekende voorbeelden. Ernstig ...
  Meer informatie
 • Uw waarheid zal bestaan 2e jrg
  Uw waarheid zal bestaan 2e jrg € 15,50
  Uw waarheid zal bestaan 2e jrg
  Uw waarheid zal bestaan 2e jrg
  Prijs: € 15,50
  Acht gelegenheidspreken Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor ...
  Meer informatie
 • Gezondene des Vaders
  Gezondene des Vaders Pater, G. € 12,90
  Gezondene des Vaders
  Gezondene des Vaders
  Auteur: Pater, G.
  Prijs: € 12,90
  In vier preken wordt stilgestaan bij Christus' onderwijs, bij Zijn wonderen, bij Zijn liefde en bij Zijn gebed. ...
  Meer informatie
 • Zaaien - groeien - oogsten
  Zaaien - groeien - oogsten Haaren, J. van € 12,50
  Zaaien - groeien - oogsten
  Zaaien - groeien - oogsten
  Auteur: Haaren, J. van
  Prijs: € 12,50
  Drie preken over de gelijkenissen. De oogst is het uiteindelijke doel van de zaaiende landman. Daar ziet hij verlangend naar uit. Hij maakt zich zo...
  Meer informatie
 • Om te verkondigen dat de Heere recht is
  Om te verkondigen dat de Heere recht is Melis, P. € 14,90
  Om te verkondigen dat de Heere recht is
  Om te verkondigen dat de Heere recht is
  Auteur: Melis, P.
  Prijs: € 14,90
  ‘Preken is mijn liefste werk’, zei ds. Melis ooit in een interview. ‘Dat is de kern van het werk waarvoor de Heere mij geroepen heeft (…). In ...
  Meer informatie
 • Getrouw Hogepriester
  Getrouw Hogepriester Boven, B.J. van € 39,50
  Getrouw Hogepriester
  Getrouw Hogepriester
  Auteur: Boven, B.J. van
  Prijs: € 39,50
  De Hogepriester in de heilsfeiten verklaard In eenvoudige bewoordingen doorwandelt ds. Van Boven het kerkelijk jaar, beginnend bij advent met de aa...
  Meer informatie
 • Dwing hen in te komen
  Dwing hen in te komen Geuze, A. € 15,90
  Dwing hen in te komen
  Dwing hen in te komen
  Auteur: Geuze, A.
  Prijs: € 15,90
  De titel is ontleend aan de intredetekst waarmee ds. A. Geuze zich voor de tweede maal verbond aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda-Ger...
  Meer informatie
 • Rechtvaardig voor God
  Rechtvaardig voor God Koster, J. € 11,50
  Rechtvaardig voor God
  Rechtvaardig voor God
  Auteur: Koster, J.
  Prijs: € 11,50
  Drietal preken Preekstoffen over het wezen en over het welwezen des geloofs hadden het hart van ds. J. Koster. In de drie preken over Zondag 7 ...
  Meer informatie
 • Vast fundament
  Vast fundament Mondria, M. € 14,50
  Vast fundament
  Vast fundament
  Auteur: Mondria, M.
  Prijs: € 14,50
  In deze bundel vindt u zes preken van ds. M. Mondria, nu emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft de gemeente van Waardenburg gedu...
  Meer informatie
 • Eerste achttal preken
  Eerste achttal preken Pannekoek, J. € 14,90
  Eerste achttal preken
  Eerste achttal preken
  Auteur: Pannekoek, J.
  Prijs: € 14,90
  Ds. J. Pannekoek (1916-1971) is akkerbouwer geweest bij Zierikzee. Maar de Heere riep hem, om op de akker van de kerk het zaad van Gods Woord te stroo...
  Meer informatie
 • Door Mijn Geest zal het geschieden
  Door Mijn Geest zal het geschieden Joosse, M. € 15,90
  Door Mijn Geest zal het geschieden
  Door Mijn Geest zal het geschieden
  Auteur: Joosse, M.
  Prijs: € 15,90
  Het volk oproepen om terug te keren tot de Heere en Zijn dienst. Dat was de opdracht die de jonge Zacharia van Godswege ontving. Hij was een van de la...
  Meer informatie
 • Waakt en bidt!
  Waakt en bidt! Kohlbrugge, H.F. € 14,90
  Waakt en bidt!
  Waakt en bidt!
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 14,90
  Deze acht preken over 1 Petrus 5:5-11 bevatten woorden van vermaning, bemoediging en vertroosting. Kohlbrugge heeft ze in 1874 gehouden, een jaar voor...
  Meer informatie
 • In de loopbaan van het geloof
  In de loopbaan van het geloof Golverdingen, M. € 14,90
  In de loopbaan van het geloof
  In de loopbaan van het geloof
  Auteur: Golverdingen, M.
  Prijs: € 14,90
  De zeven preken in dit boek kenmerken zich door een nauwgezette verklaring van de tekst en een op het hart gerichte toepassing voor iedere hoorder. In...
  Meer informatie
 • Richter uit rama
  Richter uit rama Moerkerken, A. € 15,50
  Richter uit rama
  Richter uit rama
  Auteur: Moerkerken, A.
  Prijs: € 15,50
  In Samuëls jonge jaren was er sprake van een droevige tijd in Gods kerk. Ook staatkundig en zedelijk was Israël in diep verval. Er waren in die dage...
  Meer informatie
 • Getrouw woord
  Getrouw woord Brouwer, Petrus € 19,95
  Getrouw woord
  Getrouw woord
  Auteur: Brouwer, Petrus
  Prijs: € 19,95
  ‘In de eerst brief van Paulus aan Timotheüs gaat het niet over Paulus of Timotheüs, maar wordt de Zaligmaker als de Koning der eeuwen zo heerlijk ...
  Meer informatie
 • Trouw op de akker
  Trouw op de akker Veen, A.F.R. van de € 16,50
  Trouw op de akker
  Trouw op de akker
  Auteur: Veen, A.F.R. van de
  Prijs: € 16,50
  Het Bijbelboek Ruth is geliefd vanwege het geestelijk onderwijs dat erin ligt. Op de akker van de grote Boaz zijn veel zegeningen te ontvangen. Daar l...
  Meer informatie
 • Sprekende kleuren
  Sprekende kleuren Schot, A. € 15,95
  Sprekende kleuren
  Sprekende kleuren
  Auteur: Schot, A.
  Prijs: € 15,95
  God spreekt op verschillende manieren in Zijn Woord. Hij spreekt door profetieën, gelijkenissen, brieven en dergelijke. God spreekt ook door symbolie...
  Meer informatie
 • Vasthoudende liefde
  Vasthoudende liefde Bakker, F. € 13,95
  Vasthoudende liefde
  Vasthoudende liefde
  Auteur: Bakker, F.
  Prijs: € 13,95
  Vasthoudende liefde is een steeds weer terugkerend thema in deze bundel met negen preken van predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. God...
  Meer informatie
 • Troostrijk onderwijs set 2 dln
  Troostrijk onderwijs set 2 dln Lamain, W.C. € 79,95
  Troostrijk onderwijs set 2 dln
  Troostrijk onderwijs set 2 dln
  Auteur: Lamain, W.C.
  Prijs: € 79,95
  Ds. W.C. Lamain (1904-1984) was een predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in brede kring geliefd was. Hoewel hij het grootste deel van zijn lev...
  Meer informatie
 • Genodigd tot de bruiloft
  Genodigd tot de bruiloft Wisse, G. € 10,95
  Genodigd tot de bruiloft
  Genodigd tot de bruiloft
  Auteur: Wisse, G.
  Prijs: € 10,95
  Prof. G. Wisse (1873-1957) stond bekend om zijn indringende manier van preken. Christus' verlossingswerk stond daarin altijd centraal. In dit boekje s...
  Meer informatie
 • Apostolisch onderwijs
  Apostolisch onderwijs Schreuder, A. € 14,95
  Apostolisch onderwijs
  Apostolisch onderwijs
  Auteur: Schreuder, A.
  Prijs: € 14,95
  De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi draagt een sterk persoonlijk karakter. Het is een heel onderwijzende brief die waarschuwend...
  Meer informatie
 • Ik kom weder tot u
  Ik kom weder tot u Verweij, J.W. € 12,50
  Ik kom weder tot u
  Ik kom weder tot u
  Auteur: Verweij, J.W.
  Prijs: € 12,50
  Ik kom weder tot u. De Hemelvaart is niet onverwachts gekomen. Toen de Heere Jezus voor de ogen van Zijn jongeren opgenomen werd in de hemel op de vee...
  Meer informatie
 • Christus de wondervolle Steen
  Christus de wondervolle Steen Beek, M. van € 14,90
  Christus de wondervolle Steen
  Christus de wondervolle Steen
  Auteur: Beek, M. van
  Prijs: € 14,90
  Christus, de wondervolle Steen. Een zestal predicaties voor bijzondere gelegenheden. Ds. M. van Beek (1921-1983) In leven predikant der Gereformee...
  Meer informatie
 • Weg naar Sion
  Weg naar Sion Pannekoek, J. € 14,90
  Weg naar Sion
  Weg naar Sion
  Auteur: Pannekoek, J.
  Prijs: € 14,90
  De weg naar Sion. In dit boekje vindt u vijf preken. Deze preken zijn nooit eerder uitgegeven. Jan Pannekoek werd geboren 14 oktober 1916 te Zierik...
  Meer informatie
 • David de zoon van isai 7
  David de zoon van isai 7 Blok, P. € 14,90
  David de zoon van isai 7
  David de zoon van isai 7
  Auteur: Blok, P.
  Prijs: € 14,90
  Twaalf preken over het leven van David. Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het nat...
  Meer informatie
 • Bij deze dingen leeft men
  Bij deze dingen leeft men Belzen, J. van € 11,90
  Bij deze dingen leeft men
  Bij deze dingen leeft men
  Auteur: Belzen, J. van
  Prijs: € 11,90
  Hizkía ontving van Godswege de boodschap dat hij zou sterven, en niet leven. De 39-jarige koning van Juda werd dodelijk ziek, en keerde zijn aangezic...
  Meer informatie
 • Predik het Woord
  Predik het Woord Kieft, D.E. van de € 13,50
  Predik het Woord
  Predik het Woord
  Auteur: Kieft, D.E. van de
  Prijs: € 13,50
  Dit boekje bevat naast een stichtelijk woord over Handelingen 10:29, uitgesproken op Urk door kandidaat D.E. van de Kieft, over Handelingen 10:29, ook...
  Meer informatie
 • Christus Die ons leven is
  Christus Die ons leven is Prooijen, J. van € 14,90
  Christus Die ons leven is
  Christus Die ons leven is
  Auteur: Prooijen, J. van
  Prijs: € 14,90
  Christus, Die ons leven is. Ds. Jacob van Prooijen werd op 3 april 1964 - hij was toen bijna 52 jaar - tot predikant bevestigd in de Oud Gereformeerde...
  Meer informatie
 • Dreigende oordelen
  Dreigende oordelen Owen, John € 14,90
  Dreigende oordelen
  Dreigende oordelen
  Auteur: Owen, John
  Prijs: € 14,90
  Uit de predicaties, welke u hierbij worden aangeboden, blijkt dat dr. Owen ook heeft moeten schrijven voor de tijd die wij beleven. Bij het lezen van ...
  Meer informatie
 • Overgeleverd om onze zonden
  Overgeleverd om onze zonden Flavel, John € 14,90
  Overgeleverd om onze zonden
  Overgeleverd om onze zonden
  Auteur: Flavel, John
  Prijs: € 14,90
  Overgeleverd om onze zonden bevat 6 preken van deze geliefde puritein over het lijden van de Heere Jezus. JOHN FLAVEL (1628-1691) Een puriteinse ...
  Meer informatie
 • Slaperige bruid
  Slaperige bruid Rutherford, Samuel € 14,90
  Slaperige bruid
  Slaperige bruid
  Auteur: Rutherford, Samuel
  Prijs: € 14,90
  De slaperige bruid bevat drie preken over Hooglied 5 en twee preken over Filippenzen 3. Samuël Rutherford (1600-1661) was in zijn dagen bekend doo...
  Meer informatie
 • In het net van het evangelie
  In het net van het evangelie Alleine, Joseph € 16,50
  In het net van het evangelie
  In het net van het evangelie
  Auteur: Alleine, Joseph
  Prijs: € 16,50
  Zielen winnen voor Christus. Zo luidt het opschrift van een van de tien preken in dit boek over Spreuken 11:30: 'Wie zielen vangt, is wijs.' Het kenme...
  Meer informatie
 • Veilig achter het bloed
  Veilig achter het bloed Mccheine, R.M. € 12,50
  Veilig achter het bloed
  Veilig achter het bloed
  Auteur: Mccheine, R.M.
  Prijs: € 12,50
  Veiligheid was er voor de doodslager die de vrijstad wist te bereiken. Veiligheid was er voor Israël in de bediening van de hogepriester. Op de Grote...
  Meer informatie
 • De geestelijke strijd
  Geestelijke strijd Gray, Andrew € 16,90
  De geestelijke strijd
  De geestelijke strijd
  Auteur: Gray, Andrew
  Prijs: € 16,90
  De geestelijke strijd. Andrew Gray was een uitnemend Schots predikant. Reeds op 20-jarige leeftijd werd hij bevestigd te Glasgow. Hij had grote genade...
  Meer informatie
 • Roepstem van Jezus
  Roepstem van Jezus Herwaarden, A. van € 11,90
  Roepstem van Jezus
  Roepstem van Jezus
  Auteur: Herwaarden, A. van
  Prijs: € 11,90
  De roepstem van Jezus. Ds. A. van Herwaarden (1815-1855) werd geboren op 26 september 1815 te Gorinchem. Hij was door de Heere met een helder verstand...
  Meer informatie
 • Blijde tijding
  Blijde tijding Reenen, G. van € 14,90
  Blijde tijding
  Blijde tijding
  Auteur: Reenen, G. van
  Prijs: € 14,90
  Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk Ds. G. van Reenen (1864-1935) was een bekend en geliefd predikant in de Gereformeerde Gemeenten. H...
  Meer informatie
 • Heerlijke overwinnaar
  Heerlijke overwinnaar Rutherford, Samuel € 14,90
  Heerlijke overwinnaar
  Heerlijke overwinnaar
  Auteur: Rutherford, Samuel
  Prijs: € 14,90
  De heerlijke Overwinnaar. Samuel Rutherford (1600-1661) was in zijn dagen bekend door zijn preken en brieven. Toen hij in Edinburgh aan de universitei...
  Meer informatie
 • Om onze overtredingen verwond
  Om onze overtredingen verwond Duim, E. € 13,50
  Om onze overtredingen verwond
  Om onze overtredingen verwond
  Auteur: Duim, E.
  Prijs: € 13,50
  Om onze overtredingen verwond. Preken voor de lijdenstijd. Egbert Duim werd op 8 Januari 1906 geboren te Lemmer. Kerkelijk behoorde het gezin tot d...
  Meer informatie
Pagina van 9