Theologie - Meditaties

( 71 )
Pagina van 2
 • Verborgene die bij ons zijt
  Verborgene die bij ons zijt Graaff, Henk de € 8,99
  Verborgene die bij ons zijt
  Verborgene die bij ons zijt
  Auteur: Graaff, Henk de
  Prijs: € 8,99

  'Verborgene die bij ons zijt' van ds. H.G. de Graaff is een bundel pastorale meditaties over Jezus die als de goede Herder met ons optrekt.

  &...
  Meer informatie
 • Troost voor pelgrims
  Troost voor pelgrims Krijgsman, ds. M. € 14,90
  Troost voor pelgrims
  Troost voor pelgrims
  Auteur: Krijgsman, ds. M.
  Prijs: € 14,90
  52 meditaties Voor ons allen komt het erop aan op welke weg wij reizen naar de eeuwigheid. We zijn wandelaar op de brede of op de smalle weg. Gods ...
  Meer informatie
 • En aldaar zal geen nacht zijn
  En aldaar zal geen nacht zijn Karens, ds. M. € 14,90
  En aldaar zal geen nacht zijn
  En aldaar zal geen nacht zijn
  Auteur: Karens, ds. M.
  Prijs: € 14,90
  Meditaties voor ouderen Nacht staat in de Bijbel vaak in verband met het kwade, met tegenspoed en kruis. Onze zonden zijn er de oorzaak van. Wij he...
  Meer informatie
 • Naar Uw getuigenis
  Naar Uw getuigenis Karels, Ds. J. / Karels, Ds. J.W. € 15,95
  Naar Uw getuigenis
  Naar Uw getuigenis
  Auteur: Karels, Ds. J. / Karels, Ds. J.W.
  Prijs: € 15,95
  Deze bundel bevat 52 meditaties. Uit de titel spreekt de wens van beide schrijvers om het Woord van hun Zender na te spreken. De kern van de boodschap...
  Meer informatie
 • Heilsverwachting
  Heilsverwachting Ridder, C. de € 15,90
  Heilsverwachting
  Heilsverwachting
  Auteur: Ridder, C. de
  Prijs: € 15,90
  53 wekelijkse meditaties Deze bundel meditaties wordt aangeboden onder de titel Heilsverwachting, omdat het gaat over de gangen van Sions God en Ko...
  Meer informatie
 • In eeuwigheid Dezelfde
  In eeuwigheid Dezelfde Eckeveld, J.J. € 14,90
  In eeuwigheid Dezelfde
  In eeuwigheid Dezelfde
  Auteur: Eckeveld, J.J.
  Prijs: € 14,90
  Als we alleen op de omstandigheden in kerk en wereld letten, dan zou ons de moed ontvallen. Als we alleen op onszelf letten en op ons onverbeterlijke ...
  Meer informatie
 • Mijn dagen zijn bij U geteld
  Mijn dagen zijn bij U geteld Karens, M. € 14,90
  Mijn dagen zijn bij U geteld
  Mijn dagen zijn bij U geteld
  Auteur: Karens, M.
  Prijs: € 14,90
  In de Schrift wordt vaak gesproken over 'dag' of 'dagen'. Het begint al bij de eerste scheppingsdag en eindigt met de jongste dag, de dag van Christus...
  Meer informatie
 • Verlorene gezocht
  Verlorene gezocht Zwartbol, TH.L. € 14,90
  Verlorene gezocht
  Verlorene gezocht
  Auteur: Zwartbol, TH.L.
  Prijs: € 14,90
  Door de reine bediening van het Woord des Heeren worden zondaren getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. De Heere wandelt ons daarin no...
  Meer informatie
 • Zondagen met Spurgeon
  Zondagen met Spurgeon Spurgeon, C.H. € 14,95
  Zondagen met Spurgeon
  Zondagen met Spurgeon
  Auteur: Spurgeon, C.H.
  Prijs: € 14,95
  Veel uitspraken van Charles Haddon Spurgeon glanzen met een geheel eigen helderheid. Ze zijn opvallend, expressief en vaak verrassend. De meditaties u...
  Meer informatie
 • Echt geluk
  Echt geluk Gray, Andrew € 8,95
  Echt geluk
  Echt geluk
  Auteur: Gray, Andrew
  Prijs: € 8,95
  De gelovige heeft God tot zijn deel en heeft daarmee alles. Gray beschrijft de vele tijdelijke en eeuwige voorrechten die hieruit voortvloeien. Hij we...
  Meer informatie
 • Vaste hoop
  Vaste hoop Alleine, Joseph € 8,95
  Vaste hoop
  Vaste hoop
  Auteur: Alleine, Joseph
  Prijs: € 8,95
  In dit boek voert iemand een dialoog met zichzelf. Hij neemt zich voor om net als de verloren zoon op te staan en tot zijn Vader te gaan. Voordat dit ...
  Meer informatie
 • Die dag zal zeker komen
  Die dag zal zeker komen Verboom, Wim € 8,99
  Die dag zal zeker komen
  Die dag zal zeker komen
  Auteur: Verboom, Wim
  Prijs: € 8,99
  Die dag zal zeker komen van dr. W. Verboom is een pastorale meditatiebundel over de wederkomst. Dr. Wim Verboom verzorgt al vele jaren veelgelezen med...
  Meer informatie
 • Woord is vlees geworden
  Woord is vlees geworden Philpot, J.C. € 16,95
  Woord is vlees geworden
  Woord is vlees geworden
  Auteur: Philpot, J.C.
  Prijs: € 16,95
  De geschriften van de Engelse predikant J.C. Philpot zijn door de eeuwen heen velen tot zegen geweest. Zijn beschrijving van het geestelijk leven vind...
  Meer informatie
 • Enige toevlucht
  Enige toevlucht Gunst, A.J. € 15,90
  Enige toevlucht
  Enige toevlucht
  Auteur: Gunst, A.J.
  Prijs: € 15,90
  De waarachtige bekering is Gods werk. Als het Gods werk niet was, werd er nooit één mens zalig. Aan de andere kant ligt op ons de eis en de plicht o...
  Meer informatie
 • Op de leerschool van het gebed
  Op de leerschool van het gebed Mijnders, J. € 7,50
  Op de leerschool van het gebed
  Op de leerschool van het gebed
  Auteur: Mijnders, J.
  Prijs: € 7,50
  Jezus geeft Zelf de opdracht om te bidden: 'Bidt en u zal gegeven worden.' En Paulus schrijft in een van zijn brieven: 'Bidt zonder ophouden.' Het geb...
  Meer informatie
 • Dorst naar God
  Dorst naar God Heiden, B. van der € 14,90
  Dorst naar God
  Dorst naar God
  Auteur: Heiden, B. van der
  Prijs: € 14,90
  Het boek der Psalmen is een Bijbel in het klein, heeft Luther eens gezegd. De Psalmen spreken ons van Gods grote daden in de natuur en de genade, maar...
  Meer informatie
 • Christus alles en in allen
  Christus alles en in allen Henry, Philip € 29,95
  Christus alles en in allen
  Christus alles en in allen
  Auteur: Henry, Philip
  Prijs: € 29,95
  Dit boek is een bijzonder voorbeeld van puriteinse vroomheid. Elk hoofdstuk bevat een overdenking die ons ertoe oproept onze vreuugde in Jezus te vind...
  Meer informatie
 • Jeruzalem is wel gebouwd
  Jeruzalem is wel gebouwd Silfhout, W. € 14,95
  Jeruzalem is wel gebouwd
  Jeruzalem is wel gebouwd
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 14,95
  Jeruzalem is de stad Gods. Het is de stad waar de Heere Zijn bijzondere zorg over toont. In het boek van de Psalmen wordt de schoonheid van de stad ve...
  Meer informatie
 • Onze jaren zijn zeventig
  Onze jaren zijn zeventig Jong, P.L. de € 8,99
  Onze jaren zijn zeventig
  Onze jaren zijn zeventig
  Auteur: Jong, P.L. de
  Prijs: € 8,99
  Onze jaren zijn zeventig van de Rotterdamse predikant Piet L. de Jong bevat een aantal meditaties over ouder worden en oud zijn aan de hand van een aa...
  Meer informatie
 • Zij die voorbijgingen
  Zij die voorbijgingen Kievit, L.; Florijn, Henk € 8,99
  Zij die voorbijgingen
  Zij die voorbijgingen
  Auteur: Kievit, L.; Florijn, Henk
  Prijs: € 8,99
  Meditaties over mensen rondom Jezus...
  Meer informatie
 • Zonder geld en zonder prijs
  Zonder geld en zonder prijs Mccheyne, R.M. € 11,95
  Zonder geld en zonder prijs
  Zonder geld en zonder prijs
  Auteur: Mccheyne, R.M.
  Prijs: € 11,95
  Dit geschenkboekje is samengesteld uit de werken van de geliefde predikant Robert Murray McCheyne (1813-1843). Het geheel vormt een praktische han...
  Meer informatie
 • De vreugde van mijn hart
  Vreugde van mijn hart Kelderman, D. € 24,50
  De vreugde van mijn hart
  De vreugde van mijn hart
  Auteur: Kelderman, D.
  Prijs: € 24,50
  In dit dagboek kijken we in het hart van godvrezende vrouwen uit het verleden. Vrouwen die streden tegen de zonde, te maken hadden met eenzaamheid, te...
  Meer informatie
 • Ik maak alle dingen nieuw
  Ik maak alle dingen nieuw Visscher, W. € 15,90
  Ik maak alle dingen nieuw
  Ik maak alle dingen nieuw
  Auteur: Visscher, W.
  Prijs: € 15,90
  Geen verandering, maar een totale vernieuwing van alle dingen zal de wederkomst van Christus brengen. Met dat vernieuwende werk begint de Heere vandaa...
  Meer informatie
 • Levensmoed
  Levensmoed Leeuw, G.M. de € 10,00
  Levensmoed
  Levensmoed
  Auteur: Leeuw, G.M. de
  Prijs: € 10,00
  52 meditaties De Bijbelheiligen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament zien we in steeds wisselende omstandigheden. Jakob moest eens uitroepen...
  Meer informatie
 • Jacobsladder
  Jacobsladder Hogchem, C. € 12,95
  Jacobsladder
  Jacobsladder
  Auteur: Hogchem, C.
  Prijs: € 12,95
  21 meditaties Als de evangelisten Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes over de heilsfeiten schrijven, dan – en júist dan – gaat het ook dikwi...
  Meer informatie
 • Onderdanen van de Koning 2
  Onderdanen van de Koning 2 Hogchem, C. € 15,90
  Onderdanen van de Koning 2
  Onderdanen van de Koning 2
  Auteur: Hogchem, C.
  Prijs: € 15,90
  52 meditaties In deze meditatiebundel gaat het over bekende en minder bekende bijbelse personen, zoals Eva, Jabez’ moeder, Elía, Simon de melaat...
  Meer informatie
 • Schatten van het Koninkrijk
  Schatten van het koninkrijk Joppe, J. € 9,50
  Schatten van het Koninkrijk
  Schatten van het Koninkrijk
  Auteur: Joppe, J.
  Prijs: € 9,50
  52 meditaties over de gelijkenissen. Eenderde deel van de woorden van de Heere Jezus, zoals de vier evangelisten ons in de Bijbel hebben doorgegeven,...
  Meer informatie
 • De enige Schuilplaats
  Enige schuilplaats Net, J.S. van der € 7,90
  De enige Schuilplaats
  De enige Schuilplaats
  Auteur: Net, J.S. van der
  Prijs: € 7,90
  52 meditaties. Hoe krijg ik vrede met God? Waar vind ik rust voor mijn ziel? Wat kunnen deze vragen het hart vervullen. In dit boek is raad voor ru...
  Meer informatie
 • Effatha!
  Effatha Harinck, W. € 4,50
  Effatha!
  Effatha!
  Auteur: Harinck, W.
  Prijs: € 4,50
  Meditaties over doofheid en horen in de Bijbel. In twaalf meditaties worden verschillende factoren van doofheid en horen schriftuurlijk- bevindelij...
  Meer informatie
 • Onderdanen van de Koning: Christus blijdschap en kroon, Ds. C. Hogchem
  Onderdanen van de Koning Hogchem, C. € 15,90
  Onderdanen van de Koning: Christus blijdschap en kroon, Ds. C. Hogchem
  Onderdanen van de Koning: Christus blijdschap en kroon, Ds. C. Hogchem
  Auteur: Hogchem, C.
  Prijs: € 15,90
  In 54 meditatieve overdenkingen plaatst ds. Hogchem een aantal bijbelse personen voor het voetlicht die door wederbarende genade, op onderscheiden wij...
  Meer informatie
 • Een lied der blijde hoop
  Lied der blijde hoop Ligtenberg, H. € 16,90
  Een lied der blijde hoop
  Een lied der blijde hoop
  Auteur: Ligtenberg, H.
  Prijs: € 16,90
  52 wekelijkse meditaties. Ds. Ligtenberg was door de Heere bedeeld met bijzondere genade en gaven. Meer dan dertig jaar heeft hij het Woord Gods uitge...
  Meer informatie
 • Beken in de wildernis
  Beken in de wildernis Ramsbottom, B.A. € 7,90
  Beken in de wildernis
  Beken in de wildernis
  Auteur: Ramsbottom, B.A.
  Prijs: € 7,90
  52 meditaties voor de zaterdagavond. Van oorsprong zijn het meditaties die gehouden zijn voorafgaand aan het openbare gebed en nu bedoeld als voorbere...
  Meer informatie
 • Toevlucht tot God
  Toevlucht tot God Meeuse, C.J. € 14,95
  Toevlucht tot God
  Toevlucht tot God
  Auteur: Meeuse, C.J.
  Prijs: € 14,95
  Tweeëntwintig meditaties over Psalm 25. Psalm 25 is een rijke psalm, geliefd bij iedereen die de Heere vreest. De verschillende onderwerpen vertolke...
  Meer informatie
 • De schaduw der hemelse dingen
  Schaduw der hemelse dingen Boven, B.J. van € 25,00
  De schaduw der hemelse dingen
  De schaduw der hemelse dingen
  Auteur: Boven, B.J. van
  Prijs: € 25,00
  53 meditaties, eerder verschenen in de Kerkbode van Barneveld en omstreken, over: - Het Heiligdom des Heeren (14 meditaties) - De Hogepriester (7 m...
  Meer informatie
 • Kom ga met ons
  Kom ga met ons Heemskerk, D. € 7,95
  Kom ga met ons
  Kom ga met ons
  Auteur: Heemskerk, D.
  Prijs: € 7,95

  52 meditaties ter voorbereiding op de zondag Deze meditaties bieden u een handreiking om als gezin of persoonlijk vanuit het Woord Gods onderwijs t...

  Meer informatie
 • De Christenreis, 20 overdenkingen
  De Christenreis, 20 overdenkingen Boven, Ds. van € 32,50
  De Christenreis, 20 overdenkingen
  De Christenreis, 20 overdenkingen
  Auteur: Boven, Ds. van
  Prijs: € 32,50
  Deze twintig overdenkingen over Bunyans 'Christenreis' zijn uitgesproken tijdens de vrijwilligerscatechisaties in de jaren 2010 en 2011....
  Meer informatie
 • Stil tot God
  Stil tot God Verboom, W. € 10,99
  Stil tot God
  Stil tot God
  Auteur: Verboom, W.
  Prijs: € 10,99

  ISBN: 9789023927136 

  Auteur: Dr. W. VerboomTitel: Stil tot GodOndertitel: Bijbelse meditaties 

  Flaptekst:Deze selectie overde...

  Meer informatie
 • Voor al mijn zonden
  Voor al mijn zonden Ryle € 9,95
  Voor al mijn zonden
  Voor al mijn zonden
  Auteur: Ryle
  Prijs: € 9,95

  Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden ove...

  Meer informatie
 • Geloven en verwachten
  Geloven en verwachten Eckeveld, Ds. J.J. van € 10,90
  Geloven en verwachten
  Geloven en verwachten
  Auteur: Eckeveld, Ds. J.J. van
  Prijs: € 10,90

  De Nederlandse Geloofsbelijdenis is het bekendste geschrift van Guido de Brès, die door zijn marteldood de Belijdenis met zijn bloed heeft ond...

  Meer informatie
 • Liefdedienst
  Liefdedienst Ds. P. van Ruitenburg € 10,90
  Liefdedienst
  Liefdedienst
  Auteur: Ds. P. van Ruitenburg
  Prijs: € 10,90

  De Heere dienen is beter dan de wereld dienen. Het verschil zit niet alleen in waar het toe leidt, maar het dienen zélf is beter. De Heere die...

  Meer informatie
Pagina van 2