Is kerkelijk verdeeldheid zonde

Bestelnummer: 9789491586279
Categorie: Theologie
Samenvatting

'De gereformeerde gezindte is kereklijk verdeeld. Hoewel een in Schrift en belijdenis; zijn er tal van onderscheiden kerkverbanden. In 2004 nog voltrok zich een diepe scheuring in de Nederlands Hervormde Kerek. Famillies, kerkenraden en vriendschapsbanden vielen uiteen. 

Hoe verhoudt zich dat tot het gebed van de Heere Jezus: 'Opdat zij allen een zijn?'
Is het gescheiden optrekken van christenen in al die verschillende kereken geen zonde? Hoe legitiem is een kerkscheuring eigenlijk? Is er nog een mogelijkheid tot hereniging? 

Met diverse predikanten en ambtsdragers uit de bevindelijk gereformeerde gezindte werden door Rietveld over de kerkelijke verdeeldheid persoonlijke gesprekken gevoerd. Dit bokje vormt mede een verslag van deze interviews. De schrijver hoopt en bidt dat het een middel in de machtige hand van God mag zijn om tot meer eenheid te komen tussen 'Allen die Gods naam ootmoedig vrezen'.

€ 8,50

  • Boven de €35,- gratis verzending
  • Ook af te halen in de winkel
  • Binnen 3 werkdagen in huis
  • GROOT assortiment boeken