Theologie - Christelijke theologie

( 4723 )
Pagina van 119
 • Aanbidden met hart, hoofd en handen
  Aanbidden met hart, hoofd en handen Kauflin, Bob € 24,95
  Aanbidden met hart, hoofd en handen
  Aanbidden met hart, hoofd en handen
  Auteur: Kauflin, Bob
  Prijs: € 24,95
  AANBIDDEN MET HART, HOOFD EN HANDEN God aanbidden is een geweldig voorrecht. Niets anders geeft zoveel voldoening, zoveel vreugde, is zo opwindend en ...
  Meer informatie
 • Tevoorschijn
  Tevoorschijn Troost, Gerald € 14,95
  Tevoorschijn
  Tevoorschijn
  Auteur: Troost, Gerald
  Prijs: € 14,95
  Gerald Troost - zanger en spreker - is de veertig gepasseerd, een leeftijd waarop veel mensen terugkijken op hun leven en nadenken over de toekomst. ...
  Meer informatie
 • Bidden
  Bidden Oorschot, Ds. C. € 17,90
  Bidden
  Bidden
  Auteur: Oorschot, Ds. C.
  Prijs: € 17,90
  Dagboek over het gebed. Totaal 374 meditaties verdeeld in twaalf thema's handelen over dit tere onderwerp....
  Meer informatie
 • Zeven wonderen van genade
  Zeven wonderen van genade Spurgeon, C.H. € 15,90
  Zeven wonderen van genade
  Zeven wonderen van genade
  Auteur: Spurgeon, C.H.
  Prijs: € 15,90
  Wat Gods reddende genade in het leven van diepgevallen zondaren vermag, dat is het centrale thema van dit boek. Spurgeon illustreert dit aan de hand v...
  Meer informatie
 • Kom tot Mij - nodiging
  Kom tot Mij - nodiging Erskine, R. € 5,90
  Kom tot Mij - nodiging
  Kom tot Mij - nodiging
  Auteur: Erskine, R.
  Prijs: € 5,90
  Serie Lichtdragers: korte stukjes, met als centraal thema de nodiging tot het heil. Ieder deeltje bevat een selectie van pakkende citaten uit het w...
  Meer informatie
 • Hoop op Zijn Woord - uitzien
  Hoop op Zijn Woord - uitzien Winslow, Octavius € 5,90
  Hoop op Zijn Woord - uitzien
  Hoop op Zijn Woord - uitzien
  Auteur: Winslow, Octavius
  Prijs: € 5,90
  Serie Lichtdragers: korte stukjes, waarin het uitzien naar en de hoop op verlossing centraal staat. Ieder deeltje bevat een selectie van pakkende c...
  Meer informatie
 • Licht voor mijn pad
  Licht voor mijn pad Moerkerken, A. € 20,90
  Licht voor mijn pad
  Licht voor mijn pad
  Auteur: Moerkerken, A.
  Prijs: € 20,90
  De dichter van Psalm 119 bedient zich van beeldspraak als hij Gods Woord beschrijft als een licht op zijn levenspad. God zendt naar Zijn welbehagen he...
  Meer informatie
 • Ene nodige en begeerlijke goed
  Ene nodige en begeerlijke goed Avinck, Johanna € 15,50
  Ene nodige en begeerlijke goed
  Ene nodige en begeerlijke goed
  Auteur: Avinck, Johanna
  Prijs: € 15,50
  Eén ding wil Johanna Avinck in dit boek vóór alles benadrukken: de dienenswaardigheid en beminnelijkheid van God en Zijn zalige dienst. Allereerst ...
  Meer informatie
 • Leer ons onze dagen tellen
  Leer ons onze dagen tellen Floor, Wulfert € 15,90
  Leer ons onze dagen tellen
  Leer ons onze dagen tellen
  Auteur: Floor, Wulfert
  Prijs: € 15,90
  'Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.' Dat is de boodschap die als een rode draad loopt do...
  Meer informatie
 • Maleachi
  Maleachi Brugge, A.A. € 9,50
  Maleachi
  Maleachi
  Auteur: Brugge, A.A.
  Prijs: € 9,50
  Maleachi is de laatste van de twaalf kleine profeten. Zijn bijbelboek vormt de afsluiting van het Oude Testament. Het is uniek vanwege zijn vorm. Een ...
  Meer informatie
 • Opdat ik Hem kenne
  Opdat ik Hem kenne Gray, Andrew € 20,90
  Opdat ik Hem kenne
  Opdat ik Hem kenne
  Auteur: Gray, Andrew
  Prijs: € 20,90
  Ruim en indringend is de nodiging van het Evangelie om tot Christus te gaan. Iedere verontschuldiging wordt de mensen ontnomen. Tegelijk klinkt ernsti...
  Meer informatie
 • Enige toevlucht
  Enige toevlucht Gunst, A.J. € 15,90
  Enige toevlucht
  Enige toevlucht
  Auteur: Gunst, A.J.
  Prijs: € 15,90
  De waarachtige bekering is Gods werk. Als het Gods werk niet was, werd er nooit één mens zalig. Aan de andere kant ligt op ons de eis en de plicht o...
  Meer informatie
 • Bouwen en bewaren
  Bouwen en bewaren Zoet, D. € 24,90
  Bouwen en bewaren
  Bouwen en bewaren
  Auteur: Zoet, D.
  Prijs: € 24,90
  Het Bijbelboek Nehemia is niet zo bekend. De inhoud ervan is echter van grote waarde. Op een troostrijke en bemoedigende wijze wordt hierin onderwijs ...
  Meer informatie
 • Verzamelde aren 2019
  Verzamelde aren 2019 € 14,50
  Verzamelde aren 2019
  Verzamelde aren 2019
  Prijs: € 14,50
  Ook dit jaar verschijnt weer het bekende dagboek Verzamelde aren, bestemd voor Deo Volente 2019. Daarin is elke dag stof van overdenking te vinden tot...
  Meer informatie
 • Nicolaas schotsman en zijn Eere-zuil
  Nicolaas schotsman en zijn Eere-zuil Berg, C.R. van den € 12,90
  Nicolaas schotsman en zijn Eere-zuil
  Nicolaas schotsman en zijn Eere-zuil
  Auteur: Berg, C.R. van den
  Prijs: € 12,90
  Tweehonderd jaar geleden, in 1819, was er ook een herdenking, maar slechts door één orthodox predikant: Nicolaas Schotsman (1754-1822). Hij had de m...
  Meer informatie
 • Helder en klaar 1
  Helder en klaar 1 Barten, Evert € 20,90
  Helder en klaar 1
  Helder en klaar 1
  Auteur: Barten, Evert
  Prijs: € 20,90
  Het bekendste werk van Wilhelmus à Brakel is de Redelijke Godsdienst. Het biedt een overzicht van onze geloofsleer. Maar denk niet dat het een saaie ...
  Meer informatie
 • Eenvoudige heidelberger
  Eenvoudige heidelberger Kohlbrugge, H.F. € 44,90
  Eenvoudige heidelberger
  Eenvoudige heidelberger
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 44,90
  Een nieuwe, aanzienlijk aangevulde editie van een bekende uitgave. 'De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast!' Deze woorden spr...
  Meer informatie
 • Op de leerschool van het gebed
  Op de leerschool van het gebed Mijnders, J. € 15,90
  Op de leerschool van het gebed
  Op de leerschool van het gebed
  Auteur: Mijnders, J.
  Prijs: € 15,90
  Jezus geeft Zelf de opdracht om te bidden: 'Bidt en u zal gegeven worden.' En Paulus schrijft in een van zijn brieven: 'Bidt zonder ophouden.' Het geb...
  Meer informatie
 • Kom tot Mij
  Kom tot Mij Quist, M. € 16,90
  Kom tot Mij
  Kom tot Mij
  Auteur: Quist, M.
  Prijs: € 16,90
  Op een eenvoudige manier wordt over de eredienst in de kerk geschreven. Het gaat over de betekenis van alle dingen die er gebeuren. Wie komen er samen...
  Meer informatie
 • Dichter bij dordt
  Dichter bij dordt Uitslag, A.C. € 20,90
  Dichter bij dordt
  Dichter bij dordt
  Auteur: Uitslag, A.C.
  Prijs: € 20,90
  Is geloof een gave van God of de keuze van mezelf? Veel mensen stellen zich die vraag wel eens. Zeker nu de evangelische invloed op de gereformeerde g...
  Meer informatie
 • Naar het land dat Ik u wijzen zal
  Naar het land dat Ik u wijzen zal Moerkerken, A. € 15,90
  Naar het land dat Ik u wijzen zal
  Naar het land dat Ik u wijzen zal
  Auteur: Moerkerken, A.
  Prijs: € 15,90
  Wat een voorrecht is het om geroepen te worden. In deze overdenkingen volgen we het leven van Abraham, die zo krachtig geroepen werd, dat hij zijn lan...
  Meer informatie
 • Door het geloof alleen
  Door het geloof alleen Luther, Maarten € 12,50
  Door het geloof alleen
  Door het geloof alleen
  Auteur: Luther, Maarten
  Prijs: € 12,50
  Maarten Luther voelde een diepe verbondenheid met de apostel Paulus, vooral met diens brief aan de Galaten. Daarin vond hij de heldere boodschap van d...
  Meer informatie
 • Graven in een goudmijn
  Graven in een goudmijn Kater, G. € 10,50
  Graven in een goudmijn
  Graven in een goudmijn
  Auteur: Kater, G.
  Prijs: € 10,50
  Graven in een goudmijn is zwaar en moeilijk werk. Toch zal elke goudzoeker zeggen dat het de moeite méér dan waard was op het moment dat hij een gou...
  Meer informatie
 • Uw goedheid kroont de jaargetijden
  Uw goedheid kroont de jaargetijden Mijnders, J. € 20,90
  Uw goedheid kroont de jaargetijden
  Uw goedheid kroont de jaargetijden
  Auteur: Mijnders, J.
  Prijs: € 20,90
  De geschriften van ds. Mijnders kenmerken zich door helderheid en eenvoud. Recht op de man af confronteert hij de lezer met de dingen waar het werkeli...
  Meer informatie
 • Heere is mijn Deel
  Heere is mijn Deel Winslow, Octavius € 13,50
  Heere is mijn Deel
  Heere is mijn Deel
  Auteur: Winslow, Octavius
  Prijs: € 13,50
  De titel van de 31 korte overdenkingen in dit boek is ontleend aan het woord van Jeremia in Klaagliederen 3:24: 'De Heere is mijn Deel, zegt mijn ziel...
  Meer informatie
 • Dorst naar God
  Dorst naar God Heiden, B. van der € 14,90
  Dorst naar God
  Dorst naar God
  Auteur: Heiden, B. van der
  Prijs: € 14,90
  Het boek der Psalmen is een Bijbel in het klein, heeft Luther eens gezegd. De Psalmen spreken ons van Gods grote daden in de natuur en de genade, maar...
  Meer informatie
 • Levende brood
  Levende brood Kiievit, I. € 19,50
  Levende brood
  Levende brood
  Auteur: Kiievit, I.
  Prijs: € 19,50
  De inhoud van dit dagboek is genomen uit de meditaties die ds. Kievit als eindredacteur schreef voor het Gereformeerd Weekblad. De selecties zijn zorg...
  Meer informatie
 • Eva!
  Eva! Maat, Aline van de € 15,90
  Eva!
  Eva!
  Auteur: Maat, Aline van de
  Prijs: € 15,90
  Dit bijbels dagboek is geschreven voor jonge meiden (15-17 jaar). Vanuit Gods Woord komen veel thema's aan de orde die actueel zijn in hun leven, zoal...
  Meer informatie
 • Duisternis tot licht gemaakt
  Duisternis tot licht gemaakt Huijser, A.T. € 15,90
  Duisternis tot licht gemaakt
  Duisternis tot licht gemaakt
  Auteur: Huijser, A.T.
  Prijs: € 15,90
  Blind was hij vanaf zijn geboorte, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Zo ging hij door het leven, totdat hij Christus ontmoette. Door mid...
  Meer informatie
 • Jozef vernederd en verhoogd
  Jozef vernederd en verhoogd Dieren, C.A. van € 39,90
  Jozef vernederd en verhoogd
  Jozef vernederd en verhoogd
  Auteur: Dieren, C.A. van
  Prijs: € 39,90
  Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Jozef heeft die hemelse leiding niet altijd kunnen bezien. Zijn leven is een aaneenschakeling van wonderlijke ge...
  Meer informatie
 • Uw waarheid zal bestaan
  Uw waarheid zal bestaan € 14,50
  Uw waarheid zal bestaan
  Uw waarheid zal bestaan
  Prijs: € 14,50
  Zeven gelegenheidspreken Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor...
  Meer informatie
 • Bij het geopende woord 2019
  Bij het geopende woord 2019 € 13,95
  Bij het geopende woord 2019
  Bij het geopende woord 2019
  Prijs: € 13,95
  Bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten van de Gereformeerde gemeenten....
  Meer informatie
 • Dichter bij Dordt
  Dichter bij dordt Dubbeld, C. € 19,90
  Dichter bij Dordt
  Dichter bij Dordt
  Auteur: Dubbeld, C.
  Prijs: € 19,90
  Van de Drie Formulieren van Enigheid zijn de Dordtse Leerregels het meest onbekend. Dat is opmerkelijk, want de onderwerpen die in de Dordtse Leerrege...
  Meer informatie
 • Uw uitnemende liefde
  Uw uitnemende liefde Verweij, J.W. € 15,90
  Uw uitnemende liefde
  Uw uitnemende liefde
  Auteur: Verweij, J.W.
  Prijs: € 15,90
  52 wekelijkse meditaties De bruid spreekt in het Hooglied de wonderlijke woorden: 'Wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden.' Zij kan maar niet ho...
  Meer informatie
 • Christus hogelijk aangeprezen
  Christus hogelijk aangeprezen Roos, J. € 16,90
  Christus hogelijk aangeprezen
  Christus hogelijk aangeprezen
  Auteur: Roos, J.
  Prijs: € 16,90
  Koning Salomo bejubelt in het Hooglied de overwldigende liefde van Christus jegens Zijn bruidskerk. Als vrucht van de ingestorte liefde Gods is de bru...
  Meer informatie
 • Glorierijke daden
  Glorierijke daden Schultink, A. € 12,90
  Glorierijke daden
  Glorierijke daden
  Auteur: Schultink, A.
  Prijs: € 12,90
  Ds. A. Schultink behandelt in dit geschenkboekje met vijf preken een aantal facetten uit het leven van Mozes en het volk van Israël. De Heere beschik...
  Meer informatie
 • Avondschemering
  Avondschemering Blok, P. € 11,90
  Avondschemering
  Avondschemering
  Auteur: Blok, P.
  Prijs: € 11,90
  In de avondschemering van een ondergaande wereld beluisteren wij de naderende voetstappen van Sions triomferende Koning. In de avondschemering van ons...
  Meer informatie
 • Koelbloedige moordenaars
  Koelbloedige moordenaars Blijdorp, Janwillem € 14,90
  Koelbloedige moordenaars
  Koelbloedige moordenaars
  Auteur: Blijdorp, Janwillem
  Prijs: € 14,90
  Serie FLORIS DE MINSTREEL deel 7 Floris, Veerle, Dolf en hun nieuwe vriendin Hillegonda zijn ternauwernood ontsnapt aan de wrede roofridder Bloody ...
  Meer informatie
 • Onze levenswandel
  Onze levenswandel Scholten, L.M.P. € 15,90
  Onze levenswandel
  Onze levenswandel
  Auteur: Scholten, L.M.P.
  Prijs: € 15,90
  In de loop der jaren publiceerde de heer L.M.P. Scholten tal van artikelen in De Wachter Sions. Hij behandelde en becommentarieerde in de rubriek Terz...
  Meer informatie
 • Als je nog jong bent 2
  Als je nog jong bent 2 Wijk, J. M. van € 19,90
  Als je nog jong bent 2
  Als je nog jong bent 2
  Auteur: Wijk, J. M. van
  Prijs: € 19,90
  In Psalm 119 lezen wij een belangrijke vraag: ‘Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?’ Hoewel dat voor iedereen geldt, zijn deze woorde...
  Meer informatie
Pagina van 119