Theologie - Avondmaal

( 34 )
Pagina van 1
 • Tot een volkomen verzoening
  Tot een volkomen verzoening Kriekaard, J. € 12,95
  Tot een volkomen verzoening
  Tot een volkomen verzoening
  Auteur: Kriekaard, J.
  Prijs: € 12,95
  Het Heilig Avondmaal is een groot geschenk van de Heere Jezus. Het is een maaltijd ter gedachtenis aan Hem en Gods kinderen mogen troost ontvangen doo...
  Meer informatie
 • De Parel van grote waarde
  Parel van grote waarde Boston, Thomas € 15,50
  De Parel van grote waarde
  De Parel van grote waarde
  Auteur: Boston, Thomas
  Prijs: € 15,50
  Van Thomas Boston zijn veel preken bewaard gebleven die hij uitsprak bij avondmaalsvieringen. Ze zijn nodigend en bevatten veel bijbelse raadgevingen....
  Meer informatie
 • Bij brood en beker
  Bij brood en beker Owen, John € 20,90
  Bij brood en beker
  Bij brood en beker
  Auteur: Owen, John
  Prijs: € 20,90
  Bij brood en beker biedt vijfentwintig korte overdenkingen ter voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. Owen staat in dit boek nadrukke...
  Meer informatie
 • Totdat Hij komt
  Totdat Hij komt € 25,99
  Totdat Hij komt
  Totdat Hij komt
  Prijs: € 25,99
  Vol vreugde spreekt C.H. Spurgeon over het grote offer van de verzoening, waarvan brood en beker de tekenen zijn. Centraal staat de diepe relatie tuss...
  Meer informatie
 • Heilig avondmaal voorbereiden met je gezin
  Heilig Avondmaal Hogendoorn, Wijnanda € 7,50
  Heilig avondmaal voorbereiden met je gezin
  Heilig avondmaal voorbereiden met je gezin
  Auteur: Hogendoorn, Wijnanda
  Prijs: € 7,50
  Een werkboekje voor kinderen rondom de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Twee weken lang wordt er iedere dag een stukje uit de Bijbel gelezen en ...
  Meer informatie
 • Met Christus verbonden
  Met Christus verbonden € 14,95
  Met Christus verbonden
  Met Christus verbonden
  Prijs: € 14,95
  Wat betekent het in de Vroege Kerk van Antiochië om gedoopt te zijn en aan het avondmaal te hebben deelgenomen? Johannes Chrysostomus (344-407) hi...
  Meer informatie
 • Mag ik ten Avondmaal gaan
  Mag ik ten avondmaal gaan Wisse, G. € 10,50
  Mag ik ten Avondmaal gaan
  Mag ik ten Avondmaal gaan
  Auteur: Wisse, G.
  Prijs: € 10,50
  Wie mogen er aan het Heilig Avondmaal? Wat is nodig om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen? Met dergelijke vragen werd professor G. Wisse benaderd ...
  Meer informatie
 • Gezondheid en heelheid door het H. A.
  Gezondheid en heelheid door het H. A. Prince, Joseph € 7,50
  Gezondheid en heelheid door het H. A.
  Gezondheid en heelheid door het H. A.
  Auteur: Prince, Joseph
  Prijs: € 7,50
  Misvattingen over het Heilig Avondmaal hebben veel gelovigen beroofd van een belangrijk Godgegeven middel voor genezing en heelheid. Dit praktisch en ...
  Meer informatie
 • Tot mijn gedachtenis
  Tot Mijn gedachtenis Kieviet, J.M.J. € 22,95
  Tot mijn gedachtenis
  Tot mijn gedachtenis
  Auteur: Kieviet, J.M.J.
  Prijs: € 22,95
  Ze zijn overbekend, de woorden van het klassieke Avondmaalsformulier. In veel kerken van gereformeerd belijden klinken ze elke drie maanden opnieuw...
  Meer informatie
 • Gedenk zijn wonderen
  Gedenk Zijn wonderen Luther, Maarten € 11,95
  Gedenk zijn wonderen
  Gedenk zijn wonderen
  Auteur: Luther, Maarten
  Prijs: € 11,95
  Pastorale handreiking voor de viering van het Heilig Avondmaal Luther legt Psalm 111 uit als een danklied voor de uittocht uit Egypte en de viering v...
  Meer informatie
 • Het heilig nachtmaal
  Heilig nachtmaal Kohlbrugge, H.F. € 5,95
  Het heilig nachtmaal
  Het heilig nachtmaal
  Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  Prijs: € 5,95

  Het Heilig Nachtmaal bevat twee preken van dr. H.F. Kohlbrugge over het Avondmaalsformulier. Kohlbrugge behandelt hierin drie vragen, namelijk: Hoe...

  Meer informatie
 • Tastbaar aanwezig
  Tastbaar aanwezig Hogendoorn, C.H. € 13,99
  Tastbaar aanwezig
  Tastbaar aanwezig
  Auteur: Hogendoorn, C.H.
  Prijs: € 13,99

  Het klassieke avondmaalsformulier is een ware goudmijn. Wie de moeite neemt om bepaalde zinsneden zorgvuldig te overwegen, doet verrassende ontdekk...

  Meer informatie
 • De Godvruchtige avondmaalganger
  Godvruchtige avondmaalganger Immens, Petrus € 27,50
  De Godvruchtige avondmaalganger
  De Godvruchtige avondmaalganger
  Auteur: Immens, Petrus
  Prijs: € 27,50

  Onder de klassieke werken rond de viering van het Heilig Avondmaal nam dit boek vanaf de eerste publicatie in 1752 een heel belangrijke plaats in. ...

  Meer informatie
 • Voor u vergoten
  Voor u vergoten € 8,95
  Voor u vergoten
  Voor u vergoten
  Prijs: € 8,95

  De puriteinen hadden de gewoonte om veel aandacht te besteden aan het Heilig Avondmaal. De zogenaamde communion seasons duurden van de donderdag to...

  Meer informatie
 • Sta op ... eet!
  Sta op ... eet! Schouten - Verrips, A. € 12,95
  Sta op ... eet!
  Sta op ... eet!
  Auteur: Schouten - Verrips, A.
  Prijs: € 12,95

  Floortje en Fer brengen om de week de kerkbode rond. Bij de oude mevrouw Zwijgman gaan ze achterom voor een glaasje fris en wat lekkers. Meestal ve...

  Meer informatie
 • Hij sterkt mijn ziel
  Hij sterkt mijn ziel Ds. B. Labee € 12,50
  Hij sterkt mijn ziel
  Hij sterkt mijn ziel
  Auteur: Ds. B. Labee
  Prijs: € 12,50

  Alleen het ware geloof doet ons delen in Christus en al Zijn weldaden. Met onze Heidelbergse Catechismus belijden we dat de Heilige Geest dat geloo...

  Meer informatie
 • Van kracht tot kracht...
  Van kracht tot kracht Smelt, L.W. € 6,99
  Van kracht tot kracht...
  Van kracht tot kracht...
  Auteur: Smelt, L.W.
  Prijs: € 6,99

  Nieuwe herziene druk met nieuw omslag en het hertaalde avondmaalsformulier. 

  Om een diepere beleving van het Avondmaal 

  De vi...

  Meer informatie
 • Kom eet en drink
  Kom eet en drink € 11,50
  Kom eet en drink
  Kom eet en drink
  Prijs: € 11,50

  Voor christenen die bewuster Avondmaal willen vieren 

  'Volgende week vieren we het Avondmaal.' Wat is een goede manier om je voor te ber...

  Meer informatie
 • Ten dis geleid
  Ten dis geleid Aalst, G. van € 18,50
  Ten dis geleid
  Ten dis geleid
  Auteur: Aalst, G. van
  Prijs: € 18,50

  Bij de behandeling van het avondmaalformulier wordt op pastorale wijze aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalviering. Daarbij zijn d...

  Meer informatie
 • De zegen van het avondmaal
  Zegen van het avondmaal Amstel, J. van € 9,95
  De zegen van het avondmaal
  De zegen van het avondmaal
  Auteur: Amstel, J. van
  Prijs: € 9,95

  Avondmaal vieren is een groot voorrecht en een wonder. Wanneer je voor het eerst in je leven deelneemt aan het heilig avondmaal, komen er heel wat ...

  Meer informatie
 • Verbroken voor U
  Verbroken voor u € 11,95
  Verbroken voor U
  Verbroken voor U
  Prijs: € 11,95

  Deze meditaties zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, voor de avondmaalszondag zelf, en de tijd n...

  Meer informatie
 • Ik voor u
  Ik voor u € 11,95
  Ik voor u
  Ik voor u
  Prijs: € 11,95

  Deze bundel bevat meditatieve stukjes die betrekking hebben op het lijden van de Heere Jezus. Het is een handreiking tot overdenking van gedeelten ...

  Meer informatie
 • Vergoten Voor U
  Vergoten voor u € 11,95
  Vergoten Voor U
  Vergoten Voor U
  Prijs: € 11,95

  De meditaties in dit geschenkenboekje zijn een praktische handreiking voor de week van voorbereidin...

  Meer informatie
 • Godvruchtige avondmaalganger
  Godvruchtige avondmaalganger Immens, P. € 15,00
  Godvruchtige avondmaalganger
  Godvruchtige avondmaalganger
  Auteur: Immens, P.
  Prijs: € 15,00

  De Godvruchtige Avondmaalganger. Zo luidt de titel van het beroemde standaardwerk van Petrus Immens (1664-1720). Het is veel geprezen, maar desonda...

  Meer informatie
 • Wijn en het laatste avondmaal
  Wijn en het laatste avondmaal Catsburg, N. € 4,99
  Wijn en het laatste avondmaal
  Wijn en het laatste avondmaal
  Auteur: Catsburg, N.
  Prijs: € 4,99
  ...
  Meer informatie
 • Aan zijn tafel
  Aan Zijn tafel Henry, M. € 28,99
  Aan zijn tafel
  Aan zijn tafel
  Auteur: Henry, M.
  Prijs: € 28,99

  In Aan Zijn Tafel wil Matthew Henry gemeenteleden toerusten tot het gebruik van het Avondmaal. Hij wil hen voorbereiden door hen kennis te geven va...

  Meer informatie
 • Het Avondmaal
  Avondmaal Koekkoek, H.G. € 7,50
  Het Avondmaal
  Het Avondmaal
  Auteur: Koekkoek, H.G.
  Prijs: € 7,50
  Er wordt in de diverse kerken heel verschillend gedacht over de betekenis van het avondmaal, wanneer het gevierd moet worden en de wijze waarop het ge...
  Meer informatie
 • U vraagt het heilig avondmaal
  U vraagt het heilig avondmaal Vroegindeweij, L. € 6,50
  U vraagt het heilig avondmaal
  U vraagt het heilig avondmaal
  Auteur: Vroegindeweij, L.
  Prijs: € 6,50
  Uit de serie U vraagt...? Op zijn geheel eigen wijze schrijft de bekende dominee wijlen L. Vroegindeweij praktikaal-bevindelijk over vele facteten ro...
  Meer informatie
 • De ontdekking van het avondmaal
  Ontdekking van het avondmaal Mulder, A.J. € 9,00
  De ontdekking van het avondmaal
  De ontdekking van het avondmaal
  Auteur: Mulder, A.J.
  Prijs: € 9,00

  Dit boekje gaat niet over 'de juiste manier om avondmaal te vieren'. Nee, het gaat over een spannende reis door de bijbel. De ontmoeting met God in...

  Meer informatie
 • Overdenkingen rondom de avondmaalstafel
  Overdenkingen rondom de avondmaalstafel Murray, A. € 7,95
  Overdenkingen rondom de avondmaalstafel
  Overdenkingen rondom de avondmaalstafel
  Auteur: Murray, A.
  Prijs: € 7,95
  Zoek je praktisch onderwijs tot verdieping van het Heilig Avondmaal? De inhoud van dit dagboekje bestaat uit korte overdenkingen en gebeden voor de vo...
  Meer informatie
 • Gedenkt en gelooft
  Gedenkt en gelooft Kraan, P. van der € 27,50
  Gedenkt en gelooft
  Gedenkt en gelooft
  Auteur: Kraan, P. van der
  Prijs: € 27,50

  Het Avondmaal is steeds weer een plechtige gebeurtenis met een bijzonder karakter. Het formulier dringt er dan ook op aan dat men zich erop voorber...

  Meer informatie
 • Aan Christus tafel
  Aan Christus tafel Brakel, Wilhelmus a € 12,50
  Aan Christus tafel
  Aan Christus tafel
  Auteur: Brakel, Wilhelmus a
  Prijs: € 12,50

  Overdenkingen voor de tijd rond het Heilig Avondmaal. 

  Voor een gezegende gang naar het Avondmaal is voorbereiding nodig. Het hoofdstuk ...

  Meer informatie
 • Alle dingen zijn gereed
  Alle dingen zijn gereed Reuver, A. de € 9,95
  Alle dingen zijn gereed
  Alle dingen zijn gereed
  Auteur: Reuver, A. de
  Prijs: € 9,95

  Een historische schets van de vroegkerkelijke situatie laat zien hoe een legitieme avondmaalsschroom kon uitgroeien tot huiver en vervreemding. De ...

  Meer informatie
 • Avondmaal vieren met de kerk der eeuwen
  Avondmaal vieren met de kerk der eeuwen € 17,50
  Avondmaal vieren met de kerk der eeuwen
  Avondmaal vieren met de kerk der eeuwen
  Prijs: € 17,50

  Voor wie zich persoonlijk op het Heilig Avondmaal wil voorbereiden, is dit een waardevolle hulp. De uitgave bevat voor iedere dag in de voorbereidi...

  Meer informatie
Pagina van 1