Theologie - Ambtsdrager

( 29 )
Pagina van 1
 • Dienen in het ambt
  Dienen in het ambt Mauritz, J.H. € 14,90
  Dienen in het ambt
  Dienen in het ambt
  Auteur: Mauritz, J.H.
  Prijs: € 14,90
  Het is een voorrecht om ambtsdrager te mogen zijn. Maar wat houdt het allemaal in? Een vraag die op je afkomt als je gekozen wordt tot diaken of ouder...
  Meer informatie
 • Gij die zo nabij zijt
  Gij die zo nabij zijt Graaff, H.G. de € 13,50
  Gij die zo nabij zijt
  Gij die zo nabij zijt
  Auteur: Graaff, H.G. de
  Prijs: € 13,50
  In het ouderenpastoraat luisteren we naar levensverhalen en proberen we ervaringen te verbinden met het Evangelie. Dit boek geeft waardevolle adviezen...
  Meer informatie
 • Diaconaal doen doordacht
  Diaconaal doen doordacht Crijns, Hub € 34,99
  Diaconaal doen doordacht
  Diaconaal doen doordacht
  Auteur: Crijns, Hub
  Prijs: € 34,99
  Het handboek 'Diaconaal doen doordacht', onder redactie van onder andere Hub Crijns, is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie...
  Meer informatie
 • In uw dienst getrouw
  In uw dienst getrouw Joppe, J. € 19,50
  In uw dienst getrouw
  In uw dienst getrouw
  Auteur: Joppe, J.
  Prijs: € 19,50
  Het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen toegelicht. 'Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw, en behoudt de verborgenheid des g...
  Meer informatie
 • Pastorale bijbelgids
  Pastorale bijbelgids Fonteyn, Henk € 9,99
  Pastorale bijbelgids
  Pastorale bijbelgids
  Auteur: Fonteyn, Henk
  Prijs: € 9,99
  Een waardevolle gids voor pastoraal werkers, ouderlingen, diakenen, predikanten en voorgangers. Verdeeld in vijftig verschillende thema's die voorkome...
  Meer informatie
 • Uit liefde voor Zijn kudde
  Uit liefde voor Zijn kudde Procee, G.R. € 9,95
  Uit liefde voor Zijn kudde
  Uit liefde voor Zijn kudde
  Auteur: Procee, G.R.
  Prijs: € 9,95
  Tot opbouw van de kerkelijke gemeente is het huisbezoek van ouderlingen en het diaconaal bezoek van diakenen onontbeerlijk. Maar hoe moet je als ambts...
  Meer informatie
 • Ontmoeting
  Ontmoeting € 17,50
  Ontmoeting
  Ontmoeting
  Prijs: € 17,50
  Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aan...
  Meer informatie
 • Van hart tot hart
  Van hart tot hart Mauritz, J.H. € 15,90
  Van hart tot hart
  Van hart tot hart
  Auteur: Mauritz, J.H.
  Prijs: € 15,90
  Het pastorale gesprek. Het voeren van een pastoraal gesprek is niet altijd gemakkelijk. Echt luisteren en de juiste vragen stellen vraagt een actie...
  Meer informatie
 • Pastorale ontmoetingen
  Pastorale ontmoetingen Zweistra, H. € 9,95
  Pastorale ontmoetingen
  Pastorale ontmoetingen
  Auteur: Zweistra, H.
  Prijs: € 9,95
  God roept ‘mensjes uit het stof’ om Hem op een ambtelijke wijze te dienen in Zijn Koninkrijk. Dat is geen geringe zaak! Wie is tot deze dingen bek...
  Meer informatie
 • Woorden van wijsheid voor
  Woorden van wijsheid Silfhout, W. € 9,95
  Woorden van wijsheid voor
  Woorden van wijsheid voor
  Auteur: Silfhout, W.
  Prijs: € 9,95

  Het vervullen van een ambt in de kerk is tegelijk gave en opdracht. Dat vraagt in de eerste plaats om licht en leiding door de Heilige Geest. Maar ...

  Meer informatie
 • Predikant in de praktijk
  Predikant in de praktijk € 12,50
  Predikant in de praktijk
  Predikant in de praktijk
  Prijs: € 12,50
  Negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen spreken in 'Predikant in de praktijk' eerlijk, praktisch en prikkelend over preken en preekvoorbereid...
  Meer informatie
 • Ouderling in de praktijk
  Ouderling in de praktijk € 16,50
  Ouderling in de praktijk
  Ouderling in de praktijk
  Prijs: € 16,50
  Ouderling zijn is vaak een eenzaam werk. Je gaat alleen op pad en mag achteraf niet veel vertellen over je bezoeken wegens ambtsgeheim. Dit boek wil o...
  Meer informatie
 • Diaconaat hoe doe je dat
  Diaconaat hoe doe je dat Geluk, Matthijs / Peters Aart € 6,95
  Diaconaat hoe doe je dat
  Diaconaat hoe doe je dat
  Auteur: Geluk, Matthijs / Peters Aart
  Prijs: € 6,95
  Als je voor het eerst diaken wordt, kom je tot de ontdekking dat diaconaat veel meer inhoudt dan je van tevoren had gedacht. Dit boek is geschreven om...
  Meer informatie
 • Achter gesloten deuren
  Achter gesloten deuren Aalst, G. van € 9,95
  Achter gesloten deuren
  Achter gesloten deuren
  Auteur: Aalst, G. van
  Prijs: € 9,95

  Ds. G.J. van AalstAchter gesloten deurenGedachten over kerkenraadswerkDeel 11 serie Pastorale Gedachten 

  Iedere zondag komen ze onder gr...

  Meer informatie
 • Handboek voor diakenen
  Handboek voor diakenen € 18,40
  Handboek voor diakenen
  Handboek voor diakenen
  Prijs: € 18,40

  Als je 'ja' zegt op de vraag of je diaken wilt worden, word je direct met allerlei vragen geconfronteerd. Maar ook als ervaren diaken loop je soms ...

  Meer informatie
 • Handboek voor ouderlingen en/of oudsten
  Handboek voor ouderlingen Kamp, P. van de € 17,40
  Handboek voor ouderlingen en/of oudsten
  Handboek voor ouderlingen en/of oudsten
  Auteur: Kamp, P. van de
  Prijs: € 17,40
  Dit boek laat zien waar de oudste/ouderling vandaan komt. Maar ook wat het profiel van ouderlingenwerk in de gemeente is en hoe dat werk gedaan kan wo...
  Meer informatie
 • Handboek voor kerkelijke coaches
  Handboek voor kerkelijke coaches Pals, A. € 18,40
  Handboek voor kerkelijke coaches
  Handboek voor kerkelijke coaches
  Auteur: Pals, A.
  Prijs: € 18,40
  Hoe kun je in je kerkelijke gemeente groei stimuleren? Hoe kun je mensen motiveren om hun gaven en talenten vruchtbaar in te zetten? Hoe voorkom je da...
  Meer informatie
 • Een voortreffelijk werk
  Voortreffelijk werk € 12,99
  Een voortreffelijk werk
  Een voortreffelijk werk
  Prijs: € 12,99

  Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is...

  Meer informatie
 • Liefdevol oog en open oor
  Liefdevol oog en open oor € 27,99
  Liefdevol oog en open oor
  Liefdevol oog en open oor
  Prijs: € 27,99

  Door de complexiteit en de snelheid van onze samenleving hebben steeds meer mensen moeite overeind te blijven. Dat maakt het pastoraat binnen de ke...

  Meer informatie
 • 101 dingen die je moet weten als je ambtdrager wordt
  101 dingen die je moet weten als je ambt Vermaat, P. € 11,00
  101 dingen die je moet weten als je ambtdrager wordt
  101 dingen die je moet weten als je ambtdrager wordt
  Auteur: Vermaat, P.
  Prijs: € 11,00

  Inspirerende, leuke, informatieve en bemoedigende teksten, tips en adviezen voor nieuwe ambtsdragers in de kerk.Gemeenteleden die net bevestigd zij...

  Meer informatie
 • Help ik ben ambtsdrager
  Help ik ben ambtsdrager € 14,99
  Help ik ben ambtsdrager
  Help ik ben ambtsdrager
  Prijs: € 14,99

  Daar zit je dan: ambtsdrager. Je 'draagt' het ambt en dat kun je soms ervaren als een zware last.Wat wordt er allemaal van je verwacht? Ineens heb ...

  Meer informatie
 • Iedereen een ambt
  Iedereen een ambt Ruitenburg, P. van € 7,90
  Iedereen een ambt
  Iedereen een ambt
  Auteur: Ruitenburg, P. van
  Prijs: € 7,90

  Iedereen hoort ambtstdrager te zijn. Mannen en vrouwen, oud en jong, geschoold en ongeschoold. Paulus schrijft dat de gemeente het lichaam van Chri...

  Meer informatie
 • Vanavond komen ze
  Vanavond komen ze Aalst, G. van € 6,95
  Vanavond komen ze
  Vanavond komen ze
  Auteur: Aalst, G. van
  Prijs: € 6,95

  Zowel ambtsdragers als gemeenteleden zien er vaak tegenop.  

  Hoe moet het huisbezoek verlopen? Welke vragen moeten en mogen aan de orde ...

  Meer informatie
 • 't Is ook maar een mens
  't Is ook maar een mens Aalst, G. van € 6,95
  't Is ook maar een mens
  't Is ook maar een mens
  Auteur: Aalst, G. van
  Prijs: € 6,95

  Een dominee bekleedt een hoog ambt. Mensen kijken vaak tegen hem op. Toch is een predikant ook maar een gewoon mens, een mens met beperkingen. Zijn...

  Meer informatie
 • Minihandboek voor de ouderling
  Minihandboek voor de ouderling Heitink, G. € 14,99
  Minihandboek voor de ouderling
  Minihandboek voor de ouderling
  Auteur: Heitink, G.
  Prijs: € 14,99
  Wegwijzer voor ouderling en pastoraal medewerker Het werk van ouderling of pastoraal medewerker is boeiend en blijft de moeite waard. Maar wat houdt ...
  Meer informatie
 • Tot de kern komen
  Tot de kern komen Smit, J. € 17,99
  Tot de kern komen
  Tot de kern komen
  Auteur: Smit, J.
  Prijs: € 17,99

  Het voeren van een goed pastoraal gesprek is een vak apart. Vooral jonge pastores en predikanten on...

  Meer informatie
 • Diaken in de praktijk
  Diaken in de praktijk Well, H. van € 19,99
  Diaken in de praktijk
  Diaken in de praktijk
  Auteur: Well, H. van
  Prijs: € 19,99

  Dit boek (een vijfde, herziene druk) is gebaseerd op de praktijk van diaconale cursussen. Het wil een bijdrage geven aan het verdiepen van de eigen...

  Meer informatie
 • Bezoekwerk namens de kerk
  Bezoekwerk namens de kerk Heitink, G. € 11,99
  Bezoekwerk namens de kerk
  Bezoekwerk namens de kerk
  Auteur: Heitink, G.
  Prijs: € 11,99

  Wekelijks gaan duizenden mannen en vrouwen op pad om namens de kerk mensen in hun omgeving op te zoeken.De een als ouderling, de ander als pastoraa...

  Meer informatie
 • Ouderling waar begin je aan
  Ouderling waar begin je aan Winter, J. € 10,90
  Ouderling waar begin je aan
  Ouderling waar begin je aan
  Auteur: Winter, J.
  Prijs: € 10,90

  - Wat zijn de taken van de ouderling? - Welke gespreksthema's stel je aan de orde op het huisbezoek? - Wie ga je bezoeken? - Ga je alleen of met zi...

  Meer informatie
Pagina van 1